ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Συσχέστιση μεταγραφικού παράγοντα STAT3 και της μεθυλοτρανσφεράσης SMYD3 στην εμφάνιση Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας

Συσχέστιση μεταγραφικού παράγοντα STAT3 και της μεθυλοτρανσφεράσης SMYD3 στην εμφάνιση Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας

Η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (CLL) είναι μια σοβαρή εγγενής ασθένεια με ανοσολογική δυσλειτουργία, και αποτελεί τον κύριο τύπο λευχαιμίας ενηλίκων στο δυτικό κόσμο

Διαβάστε Περισσότερα
Συσχέστιση μεταγραφικού παράγοντα STAT3 και της μεθυλοτρανσφεράσης SMYD3 στην εμφάνιση Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας

Συσχέστιση μεταγραφικού παράγοντα STAT3 και της μεθυλοτρανσφεράσης SMYD3 στην εμφάνιση Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας

Η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (CLL) είναι μια σοβαρή εγγενής ασθένεια με ανοσολογική δυσλειτουργία, και αποτελεί τον κύριο τύπο λευχαιμίας ενηλίκων στο δυτικό κόσμο

ALS: Η νόσος του Stephen Hawking

ALS: Η νόσος του Stephen Hawking

O Stephen Hawking, εκτός απο επιστήμονας ήταν γνωστός για την νόσο που έπασχε και για το πώς αψήφησε το τόσο μικρό προσδόκιμο ζωής.

Από το έγκλημα στην ιατροδικαστική

Από το έγκλημα στην ιατροδικαστική

Η ιατροδικαστική είναι ένας κλάδος που ασχολείται με την εφαρμογή ειδικών ιατρικών με σκοπό τον προσδιορισμό των αιτιών που προκάλεσαν θάνατο

5 Μύθοι Για Την Αιμοδοσία

5 Μύθοι Για Την Αιμοδοσία

Η αιμοδοσία μπορεί να δημιουργεί αίσθημα του φόβου, όμως δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Στο αρθρο αυτό απορρίπτονται 5 μύθοι σχετικά με αυτή

Περί γήρατος ο λόγος

Περί γήρατος ο λόγος

Για ποιούς λογους συμβαίνει η γήρανση του σώματος μας και με ποιόυς μηχανισμούς ελεγχεται σε κυτταρικό επίπεδο