ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Περί γήρατος ο λόγος

Περί γήρατος ο λόγος

Για ποιούς λογους συμβαίνει η γήρανση του σώματος μας και με ποιόυς μηχανισμούς ελεγχεται σε κυτταρικό επίπεδο

Κλωνοποίηση και ηθικά διλήμματα

Κλωνοποίηση και ηθικά διλήμματα

Η κλωνοποίηση είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες έτσι ώστε να κατασκευάσουν ακριβή αντίγραφα έμβιων οργανισμών.