ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και πρόληψή τους

Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και πρόληψή τους

Με αφορμή την ολοένα και μεγαλύτερη εισαγωγή ασθενών στις ΜΕΘ, παρατηρείται αντιστοίχως και αύξηση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, οι οποίες οφείλονται σε πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς.