ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οι αναλφάβητοι … της Υγείας!

Οι αναλφάβητοι … της Υγείας!

Το παρόν κείμενο θα εστιάσει στον υγειονομικό αναλφαβητισμό και στη στρατηγική αντιμετώπισής του: την Εγγραμματοσύνη της Υγείας.

Αλήθεια ή Ψέμα; (ΜΜΕ)

Αλήθεια ή Ψέμα; (ΜΜΕ)

Τι χρειάζεται για να μεταβάλλουν τα ΜΜΕ την κοσμοθεωρία μας; Yπάρχει κάποια υποκίνηση κάποιο ενδιαφέρον κατά την παρακολούθηση;