ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Οι αναλφάβητοι … της Υγείας!

Οι αναλφάβητοι … της Υγείας!

Το παρόν κείμενο θα εστιάσει στον υγειονομικό αναλφαβητισμό και στη στρατηγική αντιμετώπισής του: την Εγγραμματοσύνη της Υγείας.

COVID-19 και Νευρολογικές Εκδηλώσεις

COVID-19 και Νευρολογικές Εκδηλώσεις

Ολοένα αυξάνονται οι ενδείξειςι ότι ο SARS-CoV-2 έχει τροπισμό και για άλλα όργανα, όπως είναι η καρδιά, οι νεφροί, το ήπαρ και ο εγκέφαλος