ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Οι αναλφάβητοι … της Υγείας!

Οι αναλφάβητοι … της Υγείας!

Το παρόν κείμενο θα εστιάσει στον υγειονομικό αναλφαβητισμό και στη στρατηγική αντιμετώπισής του: την Εγγραμματοσύνη της Υγείας.