ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Γνωριμία με τα σιαμαία δίδυμα

Γνωριμία με τα σιαμαία δίδυμα

Τα ενωμένα η σιαμαία δίδυμα είναι μονοζυγωτικά δίδυμα των οποίων τα σώματα έχουν ενωθεί στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.