ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Οι τρεις εαυτοί της κατάθλιψης

Οι τρεις εαυτοί της κατάθλιψης

Η κατάθλιψη, λόγω του μεγάλου ψυχικού πόνου που την συνοδεύει και που έχει την τάση να υπερκαλύπτει τις υπόλοιπες πτυχές της ζωής ενός ανθρώπου