ΣΥΝΔΡΟΜΟ MUNCHAUSEN
Σύνδρομο Munchausen

Σύνδρομο Munchausen

Το Σύνδρομο Munchausen χαρακτηρίζεται από τη συνειδητή παραγωγή συμπτωμάτων , χωρίς τη συνειδητοποίηση των κινήτρων από το άτομο.