ΑΝΑΙΜΙΑ
Εξ…αναιμίζοντας τη Fanconi

Εξ…αναιμίζοντας τη Fanconi

Η αναιμία Fanconi χαρακτηρίζεται από πολλαπλές συγγενείς ανωμαλίες, προοδευτική πανκυτταροπενία και προδιάθεση για ανάπτυξη συμπαγών όγκων και αιματολογικών κακοηθειών