ΑΦΑΣΙΑ
Τι είναι η αφασία και πως αντιμετωπίζεται

Τι είναι η αφασία και πως αντιμετωπίζεται

Η αφασία είναι μια διαταραχή που προκύπτει από βλάβη σε τμήματα του εγκεφάλου, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη γλώσσα και την ομιλία και στερεί την ικανότητα επικοινωνίας.