ΑΥΤΙΣΜΟΣ
Προσεγγίζοντας τον αυτισμό

Προσεγγίζοντας τον αυτισμό

Ο αυτισμός χαρακτηρίζεται από ελλείμματα στην επικοινωνία καθώς κι από περιορισμένες, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές και ενδιαφέροντα