ΔΙΑΒΗΤΗΣ
Διατροφή με Διαβήτη-Μύθοι Και Αλήθειες

Διατροφή με Διαβήτη-Μύθοι Και Αλήθειες

Ο διαβήτης αποτελεί μεταβολική πάθηση με κύριο χαρακτηριστικό την υπεργλυκαιμία, λόγω ανεπάρκειας ινσουλίνης, ανεπαρκή δράση ινσουλίνης ή και των δύο

Τα 5 στάδια του διαβήτη τύπου δύο

Τα 5 στάδια του διαβήτη τύπου δύο

Οι σπουδαιότεροι εκλυτικοί παράγοντες για τον ΔΤ2 είναι το οικογενειακό ιστορικό και η παχυσαρκία, η οποία σχετίζεται άμεσα με την αντίσταση στην ινσουλίνη.