Τα 5 στάδια του διαβήτη τύπου δύο

Τα 5 στάδια του διαβήτη τύπου δύο

Οι σπουδαιότεροι εκλυτικοί παράγοντες για τον ΔΤ2 είναι το οικογενειακό ιστορικό και η παχυσαρκία, η οποία σχετίζεται άμεσα με την αντίσταση στην ινσουλίνη.