ΓΛΟΙΩΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
Γλοίωμα εγκεφάλου – Πόσα (δεν) γνωρίζουμε?

Γλοίωμα εγκεφάλου – Πόσα (δεν) γνωρίζουμε?

Το γλοίωμα που αντιστοιχεί στο 30-40% των ενδοκρανιακών όγκων, αποτελεί ένα είδος πρωτοπαθούς όγκου του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης που προέρχεται από τα νευρογλοιακά κύτταρα.