ΠΟΝΟΣ
Ψυχογενής πόνος ή πόνος που χτυπάει την ψυχή;

Ψυχογενής πόνος ή πόνος που χτυπάει την ψυχή;

Ο ψυχογενής πόνος είναι μια διαταραχή που είτε προκαλείται, είτε αυξάνεται από ψυχολογικούς, συναισθηματικούς ή συμπεριφορικούς παράγοντες και προκαλεί φυσικό σωματικό πόνο