ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ
Πρώτες Βοήθειες: Ρινορραγία

Πρώτες Βοήθειες: Ρινορραγία

Ρινορραγία είναι η αιμορραγία από τη μύτη και μπορεί να αφορά μικρά ή μεγαλύτερα αγγεία της μύτης. Ευτυχώς, οι περισσότερες ρινορραγίες δεν είναι σοβαρές