ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ
Πρώτες Βοήθειες: Θερμοπληξία

Πρώτες Βοήθειες: Θερμοπληξία

Η θερμοπληξία εμφανίζεται όταν, λόγω υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, δυσκολεύεται η εξάτμιση του ιδρώτα και η αποβολή θερμότητας από το σώμα.