Κώμα… από τα αίτιά στην διάγνωση και στον τρόπο αντιμετώπισης

 19-10-2020

Παναγιώτης Γκαρίλας

Ορισμός: Είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο ασθενής εμφανίζει πλήρη είτε μόνιμη είτε προσωρινή απώλεια της συνείδησης, της αντίληψης, της επικοινωνίας και αντίδρασης του ατόμου σε επώδυνα η μη ερεθίσματα. Οφείλεται σε δυσλειτουργία των εγκεφαλικών ημισφαιρίων και του δικτυωτού σχηματισμού.

Αίτια : Είναι νευρολογικά, μεταβολικά / ενδοκρινικά και τοξικά τα αίτια.

 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ

 • Οξύς υδροκέφαλος

 • Αγγειακές βλάβες του εγκεφάλου

 • Υπαραχνοειδής ή ενδοεγκεφαλική αιμορραγία

 • Στελεχιαίο έμφρακτο και στελεχιαία αιμορραγία

 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

 • Επισκληρίδιο αιμάτωμα

 • Υποσκληρίδιο αιμάτωμα

 • Εγκεφαλική θλάση

 • Διάχυτη αξονική βλάβη

 • Λοιμώξεις του ΚΝΣ

 • Μηνιγγίτιδα

 • Εγκεφαλίτιδα

 • Όγκοι του εγκεφάλου

 • Αγγειίτιδα ΚΝΣ

 • Μετακριτική επιληπτική κατάσταση

 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ / ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΑ

 • Υπογλυκαιμία

 • Σοβαρή διαταραχή θρέψης

 • Ανοξία

 • Υπερνατριαιμία και Υπονατριαιμία

 • Διαβητική κετοξέωση και μη κετωτικό υπερωσμωτικό διαβητικό κώμα

 • Ουραιμία

 • Ηπατική εγκεφαλοπάθεια

 • Μυξοίδημα

 • Θυρεοτοξική κρίση

 • Αδρενεργική κρίση

 

ΤΟΞΙΚΑ

 • Αλκοόλ

 • Βαρβιτουρικά

 • Οπιοειδή

 • Κατασταλτικά ΚΝΣ

ΑΛΛΑ ΑΙΤΙΑ

 • Καρδιαγγειακό σοκ

 • Υπερθερμία και υποθερμία

 

 • Μια μικρή επισήμανση : Όσον αφορά την διαταραχή της εγρήγορσης καλό είναι να αναφέρουμε ότι δεν υφίσταται μόνο ή εγρήγορση ή κώμα. Υπάρχουν και ενδιάμεσες καταστάσεις οι οποίες ως προς την σοβαρότητα της απώλειας της εγρήγορσης είναι οι εξής :

 

Εγρήγορση ( alert ) < Υπνηλία ( somnolent ). Υπναλέο άτομο, ως ένα βαθμό δύσκολη η συνεργασία του με τον ιατρό. < Προκώμα ( stupor ). Σαφώς πιο δύσκολη η συνεργασία του, αφυπνίζεται ΜΟΝΟ με ισχυρό και επαναλαμβανόμενο ερέθισμα <Κώμα . ΔΕΝ μπορεί να αφυπνισθεί με κανένα εξωτερικό ερέθισμα.

 

Έχοντας αυτό κατά νου θα αναφερθούμε στο πως προσεγγίζουμε και πως εξετάζουμε ένα άτομο με σαφή απώλεια της συνείδησής του.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

 

 • Πρόσφατο ιστορικό κάκωσης υποδεικνύει εγκεφαλική θλάση, ενδοκράνιο αιμάτωμα, εγκεφαλικό οίδημα, ενώ παλαιότερο ιστορικό κάκωσης δείχνει πιθανόν χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα.

 • Απώλεια ούρων , μυικές συσπάσεις με κώμα υποδηλώνουν μετακριτικό κώμα.

 • Ιστορικό ψυχικής νόσου ή τοξικομανίας υποδεικνύει απόπειρα αυτοκτονίας με λήψη ουσιών ή τοξικότητα από ψυχιατρικά φάρμακα και υπερβολική δόση ναρκωτικών αντίστοιχα

Παράλληλα μια γρήγορη και προσεκτική επισκόπηση θα μας αποκαλύψει πολλά αναφορικά με τη γενεσιουργό αιτία του κώματος όπως :

Σε ηπατικό κώμα ο ασθενής έχει απόπνοια σάπιου μήλου, ασκίτη, ικτερική χροιά και ηπατικές παλάμες.

Σε ουραιμικό έχει απόπνοια αμμωνίας, οιδηματώδες προσωπείο με ωχροκίτρινη χροιά.

Σε υπογλυκαιμικό εμφανίζει έντονη εφίδρωση, τρόμο και επιπόλαιη αναπνοή.

Σε διαβητικό υπάρχει απόπνοια οξόνης.

Έξοδος αίματος η ΕΝΥ από τους ακουστικούς πόρους ή την μύτη υποδεικνύουν κώμα λόγω κάποιας κάκωσης κρανιοεγκεφαλικής.

Σε μετακριτικό κώμα παρατηρούμε δήξη της γλώσσας.

Υπερπυρεξία και αυχενική δυσκαμψία υποδηλώνουν μηνιγγίτιδα.

 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Χρησιμοποιούμε την κλίμακα Γλασκώβης για τον έλεγχο του επιπέδου συνείδησης καθώς επίσης αξιολογούμε και την κατάσταση των κορών των οφθαλμών, των οφθαλμικών κινήσεων, της αναπνοής και των κινητικών αντιδράσεων.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΛΑΣΚΩΒΗΣ

ΚΟΡΕΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ: Το μέγεθος, η συμμετρία, το σχήμα και οι αντιδράσεις αυτών στο φωτοκινητικό αντανακλαστικό μαρτυρούν πολλά σχετικά με το βάθος του κώματος, σε ποιο σημείο βρίσκεται το πρόβλημα αλλά και ποιο αίτιο προκάλεσε την κατάσταση αυτή. Αυτό το οποίο αξίζει να θυμόμαστε είναι ότι το φωτοκινητικό αντανακλαστικό διατηρείται σε κώμα μεταβολικής-τοξικής αιτιολογίας ενώ σε δομική βλάβη όχι.

ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: Γίνεται με το οφθαλμοκεφαλικό και οφθαλμοαιθουσαίο αντανακλαστικό . Σε μη προχωρημένο μεταβολικό –τοξικό κώμα και σε ψυχογενές κώμα τα αντανακλαστικά είναι φυσιολογικά και συμμετρικά.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ: Διατηρείται ακέραιο στο μεταβολικό κώμα.

ΑΝΑΠΝΟΗ: Επιγραμματικά σε ανοξία και ουραιμικό κώμα παρατηρούμε αναπνοή CheyneStokes ( μικρές περίοδοι υπέρπνοιας και στη συνέχεια σε κανονικά διαστήματα περίοδοι άπνοιας ).

Ταχεία υπέρπνοια: σε γεφυρικές, μεσεγκεφαλικές βλάβες.

Αταξική αναπνοή: Εντελώς άρρυθμη αναπνοή με ασθματικές ασύμμετρες ασθματικές εισπνοές και στη συνέχεια άπνοιες. Παρατηρείται σε βλάβη στον προμήκη.

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ:

 

 • Ανυψώνουμε το άνω και το κάτω άκρο και στη συνέχεια το αφήνουμε. Στο πλάγιο που υπάρχει πάρεση πέφτει πιο απότομα .

 • Προκαλούμε αλγεινό ερέθισμα και συγκρίνουμε την αντίδραση απόσυρσης των άκρων στον πόνο.

 • Εντόπιση παθολογικών χαρακτηριστικών στάσεων.

Θα μπορούσαν να ειπωθούν πολλά περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που αντλούμε από μια λεπτομερή και ορθή κλινική νευρολογική εξέταση. Θα σταθούμε όμως στον κάτωθι διαφοροδιαγνωστικό διαχωρισμό.

 

ΚΩΜΑ με λειτουργία του εγκεφαλικού στελέχους

✓ Αντίδραση των κορών στο φως

✓ Διατήρηση πλάγιων συζυγών κινήσεων των οφθαλμών

✓ Διατήρηση αποφυγής στα αλγεινά ερεθίσματα

✓ Διατήρηση αυτόματων συζυγών κινήσεων των οφθαλμών

 

ΚΩΜΑ δίχως λειτουργία του εγκεφαλικού στελέχους

× Αντίδραση των κορών στο φως και βρίσκονται σε μυδρίαση

× Διατήρηση αποφυγής στα επώδυνα ερεθίσματα

× Διατήρηση πλάγιων συζυγών κινήσεων των οφθαλμών

 

 

Εκτός από την κλινική εξέταση διαθέτουμε και άλλα όπλα στη φαρέτρα μας για περαιτέρω και ακριβέστερη προσέγγιση στην διάγνωση.

 

 • Αιματολογικός – βιοχημικός έλεγχος . Μέτρηση σακχάρου, ουρίας, ηλεκτρολυτών, ενζύμων ηπατικής λειτουργίας, οξεοβασικής ισορροπίας, αερίων αίματος και τοξικολογικός έλεγχος.
 • Εξέταση ΕΝΥ επί υποψίας λοίμωξης του ΚΝΣ
 • CT / MRI για τον εντοπισμό αιμορραγίας, υδροκέφαλου, όγκο εγκεφάλου, εγκεφαλίτιδας, κλπ.
 • Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα όχι για διαγνωστικούς λόγους, αλλά κυρίως για την παρακολούθηση του κώματος κάθε αυτού.

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΩΜΑΤΟΣ

Γενικά αποτελεί μια εξαιρετικά επείγουσα κατάσταση και οι ιατροί οφείλουν να δείχνουν την δέουσα προσοχή. Όταν συγκεκριμένα γίνεται εισαγωγή ενός ασθενή σε κωματώδη κατάσταση θα πρέπει να του εξασφαλίσουμε τα Airway, Breathing, Circulation ( ABCDE approach). Στη συνέχεια ανάλογα με το αίτιο πρόκλησης του κώματος θα χορηγήσουν και την κατάλληλη αγωγή. Σε περίπτωση π.χ. κώματος από επιληπτική κρίση οι γιατροί θα χορηγήσουν φάρμακα για να κατευνάσουν την κρίση. Ενώ σε περίπτωση κάποιας τοξικής επίδρασης θα δώσουν το κατάλληλο αντίδοτο.

Με την πάροδο του χρόνου οι ασθενείς ενδεχομένως να ανακτήσουν πλήρως την λειτουργικότητα τους ή απλώς να μάθουν να ζουν με ορισμένους περιορισμούς στην καθημερινότητα τους. Κάποιοι άλλοι θα έχουν μόνιμες σοβαρές αναπηρίες ή στην χειρότερη περίπτωση να βρίσκονται σε μόνιμη φυτική κατάσταση ή ακόμη και να θεωρηθούν εγκεφαλικά νεκροί.

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 TrueMed-ForLivingMore

Κοινοποιήστε 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΘΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (ΟΔΟΣ)”

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΘΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (ΟΔΟΣ)”

Πρόκειται για πρόγραμμα ασύγχρονης εκπαίδευσης 450 ωρών, το οποίο θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Συνημμένα μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο του προγράμματος.

| Επικοινωνία | Η ομάδα μας | Διαφημιστείτε στη truemed.gr|  | Όροι χρήσης | Προσωπικά δεδομένα | Copyright©Truemed | |Για περισσότερη ζωή | Υγειά-διατροφή |
Designed – Developed by Premiumweb.gr

 

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ 

© 2019 TrueMed Media. All rights reserved. Our website services, content, and products are for informational purposes only. TrueMed Media does not provide medical advice, diagnosis, or treatment.

Κώμα… από τα αίτιά στην διάγνωση και στον τρόπο αντιμετώπισης

 19-10-2020

Παναγιώτης Γκαρίλας

Ορισμός: Είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο ασθενής εμφανίζει πλήρη είτε μόνιμη είτε προσωρινή απώλεια της συνείδησης, της αντίληψης, της επικοινωνίας και αντίδρασης του ατόμου σε επώδυνα η μη ερεθίσματα. Οφείλεται σε δυσλειτουργία των εγκεφαλικών ημισφαιρίων και του δικτυωτού σχηματισμού.

Αίτια : Είναι νευρολογικά, μεταβολικά / ενδοκρινικά και τοξικά τα αίτια.

 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ

 • Οξύς υδροκέφαλος

 • Αγγειακές βλάβες του εγκεφάλου

 • Υπαραχνοειδής ή ενδοεγκεφαλική αιμορραγία

 • Στελεχιαίο έμφρακτο και στελεχιαία αιμορραγία

 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

 • Επισκληρίδιο αιμάτωμα

 • Υποσκληρίδιο αιμάτωμα

 • Εγκεφαλική θλάση

 • Διάχυτη αξονική βλάβη

 • Λοιμώξεις του ΚΝΣ

 • Μηνιγγίτιδα

 • Εγκεφαλίτιδα

 • Όγκοι του εγκεφάλου

 • Αγγειίτιδα ΚΝΣ

 • Μετακριτική επιληπτική κατάσταση

 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ / ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΑ

 • Υπογλυκαιμία

 • Σοβαρή διαταραχή θρέψης

 • Ανοξία

 • Υπερνατριαιμία και Υπονατριαιμία

 • Διαβητική κετοξέωση και μη κετωτικό υπερωσμωτικό διαβητικό κώμα

 • Ουραιμία

 • Ηπατική εγκεφαλοπάθεια

 • Μυξοίδημα

 • Θυρεοτοξική κρίση

 • Αδρενεργική κρίση

 

ΤΟΞΙΚΑ

 • Αλκοόλ

 • Βαρβιτουρικά

 • Οπιοειδή

 • Κατασταλτικά ΚΝΣ

ΑΛΛΑ ΑΙΤΙΑ

 • Καρδιαγγειακό σοκ

 • Υπερθερμία και υποθερμία

 

 • Μια μικρή επισήμανση : Όσον αφορά την διαταραχή της εγρήγορσης καλό είναι να αναφέρουμε ότι δεν υφίσταται μόνο ή εγρήγορση ή κώμα. Υπάρχουν και ενδιάμεσες καταστάσεις οι οποίες ως προς την σοβαρότητα της απώλειας της εγρήγορσης είναι οι εξής :

 

Εγρήγορση ( alert ) < Υπνηλία ( somnolent ). Υπναλέο άτομο, ως ένα βαθμό δύσκολη η συνεργασία του με τον ιατρό. < Προκώμα ( stupor ). Σαφώς πιο δύσκολη η συνεργασία του, αφυπνίζεται ΜΟΝΟ με ισχυρό και επαναλαμβανόμενο ερέθισμα <Κώμα . ΔΕΝ μπορεί να αφυπνισθεί με κανένα εξωτερικό ερέθισμα.

 

Έχοντας αυτό κατά νου θα αναφερθούμε στο πως προσεγγίζουμε και πως εξετάζουμε ένα άτομο με σαφή απώλεια της συνείδησής του.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

 

 • Πρόσφατο ιστορικό κάκωσης υποδεικνύει εγκεφαλική θλάση, ενδοκράνιο αιμάτωμα, εγκεφαλικό οίδημα, ενώ παλαιότερο ιστορικό κάκωσης δείχνει πιθανόν χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα.

 • Απώλεια ούρων , μυικές συσπάσεις με κώμα υποδηλώνουν μετακριτικό κώμα.

 • Ιστορικό ψυχικής νόσου ή τοξικομανίας υποδεικνύει απόπειρα αυτοκτονίας με λήψη ουσιών ή τοξικότητα από ψυχιατρικά φάρμακα και υπερβολική δόση ναρκωτικών αντίστοιχα

Παράλληλα μια γρήγορη και προσεκτική επισκόπηση θα μας αποκαλύψει πολλά αναφορικά με τη γενεσιουργό αιτία του κώματος όπως :

Σε ηπατικό κώμα ο ασθενής έχει απόπνοια σάπιου μήλου, ασκίτη, ικτερική χροιά και ηπατικές παλάμες.

Σε ουραιμικό έχει απόπνοια αμμωνίας, οιδηματώδες προσωπείο με ωχροκίτρινη χροιά.

Σε υπογλυκαιμικό εμφανίζει έντονη εφίδρωση, τρόμο και επιπόλαιη αναπνοή.

Σε διαβητικό υπάρχει απόπνοια οξόνης.

Έξοδος αίματος η ΕΝΥ από τους ακουστικούς πόρους ή την μύτη υποδεικνύουν κώμα λόγω κάποιας κάκωσης κρανιοεγκεφαλικής.

Σε μετακριτικό κώμα παρατηρούμε δήξη της γλώσσας.

Υπερπυρεξία και αυχενική δυσκαμψία υποδηλώνουν μηνιγγίτιδα.

 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Χρησιμοποιούμε την κλίμακα Γλασκώβης για τον έλεγχο του επιπέδου συνείδησης καθώς επίσης αξιολογούμε και την κατάσταση των κορών των οφθαλμών, των οφθαλμικών κινήσεων, της αναπνοής και των κινητικών αντιδράσεων.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΛΑΣΚΩΒΗΣ

ΚΟΡΕΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ: Το μέγεθος, η συμμετρία, το σχήμα και οι αντιδράσεις αυτών στο φωτοκινητικό αντανακλαστικό μαρτυρούν πολλά σχετικά με το βάθος του κώματος, σε ποιο σημείο βρίσκεται το πρόβλημα αλλά και ποιο αίτιο προκάλεσε την κατάσταση αυτή. Αυτό το οποίο αξίζει να θυμόμαστε είναι ότι το φωτοκινητικό αντανακλαστικό διατηρείται σε κώμα μεταβολικής-τοξικής αιτιολογίας ενώ σε δομική βλάβη όχι.

ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: Γίνεται με το οφθαλμοκεφαλικό και οφθαλμοαιθουσαίο αντανακλαστικό . Σε μη προχωρημένο μεταβολικό –τοξικό κώμα και σε ψυχογενές κώμα τα αντανακλαστικά είναι φυσιολογικά και συμμετρικά.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ: Διατηρείται ακέραιο στο μεταβολικό κώμα.

ΑΝΑΠΝΟΗ: Επιγραμματικά σε ανοξία και ουραιμικό κώμα παρατηρούμε αναπνοή CheyneStokes ( μικρές περίοδοι υπέρπνοιας και στη συνέχεια σε κανονικά διαστήματα περίοδοι άπνοιας ).

Ταχεία υπέρπνοια: σε γεφυρικές, μεσεγκεφαλικές βλάβες.

Αταξική αναπνοή: Εντελώς άρρυθμη αναπνοή με ασθματικές ασύμμετρες ασθματικές εισπνοές και στη συνέχεια άπνοιες. Παρατηρείται σε βλάβη στον προμήκη.

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ:

 

 • Ανυψώνουμε το άνω και το κάτω άκρο και στη συνέχεια το αφήνουμε. Στο πλάγιο που υπάρχει πάρεση πέφτει πιο απότομα .

 • Προκαλούμε αλγεινό ερέθισμα και συγκρίνουμε την αντίδραση απόσυρσης των άκρων στον πόνο.

 • Εντόπιση παθολογικών χαρακτηριστικών στάσεων.

Θα μπορούσαν να ειπωθούν πολλά περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που αντλούμε από μια λεπτομερή και ορθή κλινική νευρολογική εξέταση. Θα σταθούμε όμως στον κάτωθι διαφοροδιαγνωστικό διαχωρισμό.

 

ΚΩΜΑ με λειτουργία του εγκεφαλικού στελέχους

✓ Αντίδραση των κορών στο φως

✓ Διατήρηση πλάγιων συζυγών κινήσεων των οφθαλμών

✓ Διατήρηση αποφυγής στα αλγεινά ερεθίσματα

✓ Διατήρηση αυτόματων συζυγών κινήσεων των οφθαλμών

 

 

ΚΩΜΑ δίχως λειτουργία του εγκεφαλικού στελέχους

× Αντίδραση των κορών στο φως και βρίσκονται σε μυδρίαση

× Διατήρηση αποφυγής στα επώδυνα ερεθίσματα

× Διατήρηση πλάγιων συζυγών κινήσεων των οφθαλμών

 

Εκτός από την κλινική εξέταση διαθέτουμε και άλλα όπλα στη φαρέτρα μας για περαιτέρω και ακριβέστερη προσέγγιση στην διάγνωση.

 

 • Αιματολογικός – βιοχημικός έλεγχος . Μέτρηση σακχάρου, ουρίας, ηλεκτρολυτών, ενζύμων ηπατικής λειτουργίας, οξεοβασικής ισορροπίας, αερίων αίματος και τοξικολογικός έλεγχος.

 • Εξέταση ΕΝΥ επί υποψίας λοίμωξης του ΚΝΣ

 • CT / MRI για τον εντοπισμό αιμορραγίας, υδροκέφαλου, όγκο εγκεφάλου, εγκεφαλίτιδας, κλπ.

 • Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα όχι για διαγνωστικούς λόγους, αλλά κυρίως για την παρακολούθηση του κώματος κάθε αυτού.

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΩΜΑΤΟΣ

Γενικά αποτελεί μια εξαιρετικά επείγουσα κατάσταση και οι ιατροί οφείλουν να δείχνουν την δέουσα προσοχή. Όταν συγκεκριμένα γίνεται εισαγωγή ενός ασθενή σε κωματώδη κατάσταση θα πρέπει να του εξασφαλίσουμε τα Airway, Breathing, Circulation ( ABCDE approach). Στη συνέχεια ανάλογα με το αίτιο πρόκλησης του κώματος θα χορηγήσουν και την κατάλληλη αγωγή. Σε περίπτωση π.χ. κώματος από επιληπτική κρίση οι γιατροί θα χορηγήσουν φάρμακα για να κατευνάσουν την κρίση. Ενώ σε περίπτωση κάποιας τοξικής επίδρασης θα δώσουν το κατάλληλο αντίδοτο.

Με την πάροδο του χρόνου οι ασθενείς ενδεχομένως να ανακτήσουν πλήρως την λειτουργικότητα τους ή απλώς να μάθουν να ζουν με ορισμένους περιορισμούς στην καθημερινότητα τους. Κάποιοι άλλοι θα έχουν μόνιμες σοβαρές αναπηρίες ή στην χειρότερη περίπτωση να βρίσκονται σε μόνιμη φυτική κατάσταση ή ακόμη και να θεωρηθούν εγκεφαλικά νεκροί.

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 TrueMed-ForLivingMore

Κοινοποιήστε 

© 2019 TrueMed Media. All rights reserved. Our website services, content, and products are for informational purposes only. TrueMed Media does not provide medical advice, diagnosis, or treatment.

+ posts

Αρθρογράφος

Ονομάζομαι Παναγιώτης Γκαρίλας και γεννήθηκα στις 24 Απριλίου 1998, με καταγωγή από το Καρπενήσι και το Κερασοχώρι Ευρυτανίας. Από γεννήσεώς μου ζω στο Μεσολόγγι.

Το 2016 με πανελλαδικές εξετάσεις εισήχθην στην Ιατρική σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Από μικρός ένιωθα μια αγάπη και έλξη για αυτή την επιστήμη και όταν με ρωτούσαν γιατί μου αρέσει η ιατρική εγώ απλά απαντούσα « μου αρέσει πολύ, θέλω να κάνω καλά τους ανθρώπους». Σήμερα όμως, πιο συνειδητοποιημένος, θα απαντούσα ότι η ιατρική έχει ως κέντρο την ευεξία του ανθρώπου, η υγεία του συνόλου προάγει την ευημερία της κοινωνίας και αυτά ακριβώς καθιστούν την ιατρική γοητευτική και άκρως ενδιαφέρουσα για εμένα.

Μια καλή ταινία, το διάβασμα ενός δυνατού σε νοήματα βιβλίου ( τρέφοντας μεγαλύτερη αγάπη για φιλοσοφικά και ιστορικά βιβλία ), αλλά κυρίως ο περίπατος στην φύση αποτελούν καλές διεξόδους από την ρουτίνα της καθημερινότητας.

Γνώση ξένων γλωσσών: Αγγλική γλώσσα επιπέδου C2 και γαλλική γλώσσα επιπέδου C1

Μελλοντικοί στόχοι: Να ασχοληθώ με την ειδικότητα της νευρολογίας ή της ψυχιατρικής

Mail επικοινωνίας: panagiwtisgk@yahoo.com

Αριθμός άρθρων που έχει γράψει στην Truemed:  4