ΤΕΡΗΔΟΝΑ
Η οδοντική τερηδόνα και η πρόληψη της

Η οδοντική τερηδόνα και η πρόληψη της

Η οδοντική τερηδόνα οφείλεται στην ύπαρξη μικροβίων στη στοματική κοιλότητα, τα οποία παράγουν οξέα που μπορούν να καταστρέψουν τους σκληρούς οδοντικούς ιστούς.