Ο Ηλικιωμένος στο Νοσοκομείο – Ο Ρόλος του Νοσηλευτή

4-17-2023

Μαρία – Ελένη Κυριακού

Εισαγωγή – Επιδημιολογία

Το 50% των ενηλίκων που νοσηλεύονται είναι άνω των 65 ετών, ωστόσο, αναμένεται αύξηση αυτής της αναλογίας καθώς ο πληθυσμός γερνάει. Το αποτέλεσμα της νοσηλείας μπορεί να μεγιστοποιήσει τις φυσιολογικές αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία και να αυξήσει την θνησιμότητα. Περίπου το 75% των ηλικιωμένων άνω των 75 ετών που χαρακτηρίζονται λειτουργικά αυτόνομοι, με την εισαγωγή στο νοσοκομείο από το σπίτι τους, παύουν να είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι. Το 15% των ατόμων άνω των 75 ετών παίρνουν εξιτήριο και απευθύνονται σε εξειδικευμένες νοσηλευτικές εγκαταστάσεις για την αποκατάστασή τους. Όμως, ακόμη και αν η νόσος θεραπευτεί, οι ηλικιωμένοι ασθενείς ενδεχομένως να μην αποκτήσουν το ίδιο λειτουργικό καθεστώς που είχαν πριν την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο.

Νοσηλευτικό ιστορικό

Η συνέντευξη και η λήψη του ιστορικού μπορεί να είναι μία πρόκληση, ως αποτέλεσμα των φυσιολογικών επιπτώσεων του γήρατος όπως είναι τα οπτικά και ακουστικά ελλείμματα και τα προβλήματα μνήμης. Ο νοσηλευτής θα πρέπει να αντιλαμβάνεται το λεξιλόγιο του ασθενούς, την εκφραστικότητά του και την ικανότητα της αντίληψης του. Κατά την λήψη του ιστορικού, ο νοσηλευτής θα πρέπει να μιλάει δυνατά, αργά, σταθερά και καθαρά, να διευκρινίζει στον ηλικιωμένο ασθενή τυχόν ασάφειες και να επεξηγεί τις ερωτήσεις για την καλύτερη κατανόηση τους.

ELDERS

Εκτός από τα συνηθισμένα ιατρικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ηλικιωμένος ασθενής, υπάρχει μία λίστα των καθημερινών προβλημάτων που ενσωματώνονται στα ακρωνύμια ELDERS.

E (eating) = Διατροφή

L (lucidity) = Νοητική κατάσταση

D (directives and drug ineractions) = Οδηγίες και αλληλεπιδράσεις φαρμάκων

E (elimination) = Ακράτεια

R (rehabilitation needs) = Ανάγκες αποκατάστασης

S (skin care) = Φροντίδα δέρματος

   (social issues) = Κοινωνικά θέματα

 

Διατροφή

Η υποθρεψία και η ανεπάρκεια βιταμινών και ιχνοστοιχείων είναι σημαντικό πρόβλημα, διότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς δεν μπορούν να αναρρώσουν από μία λοίμωξη, να διατηρήσουν την ακεραιότητα του δέρματος τους και να επουλώσουν τις χειρουργικές ουλές τους. Ο προγραμματισμός των γευμάτων, η φαρμακευτική αγωγή, το νοσοκομειακό φαγητό, οι αλλαγές στο περιβάλλον και η δυσκολία πρόσβασης του φαγητού είναι μερικοί από τους παράγοντες που οδηγούν σε υποθρεψία. Οι ηλικιωμένοι έχουν επίσης μειωμένη όσφρηση και γεύση που επηρεάζουν την όρεξη. Η αίσθηση της δίψας ελαττώνεται με την ηλικία ως συνέπεια να παρατηρηθεί αφυδάτωση. Ο νοσηλευτής θα πρέπει να παρακολουθεί και να καταγράφει καθημερινά τις διατροφικές προσλήψεις των ασθενών, να παρέχει εύκολη πρόσβαση του νερού και του φαγητού καθώς και να απευθυνθεί στην οικογένειά του αν μπορούν να γευματίζουν μαζί.

Νοητική Κατάσταση

Οι ηλικιωμένοι ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν σύγχυση, παραλήρημα και κατάθλιψη κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο. Η σύγχυση είναι η έλλειψη της αίσθησης του προσανατολισμού και η εριστικότητα που  μπορεί να οφείλεται στο πρόγραμμα της κλινικής, στο άγνωστο περιβάλλον, στις επιδράσεις των φαρμάκων, στο άγχος της χειρουργικής επέμβασης και στα μειωμένα οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα. Το παραλήρημα χαρακτηρίζεται από την μεταβολή στην συνολική γνωστική λειτουργία του ατόμου (δεν αναγνωρίζει πρόσωπα, ψευδαισθήσεις) και σχετίζεται με την παρατεταμένη διαμονή στο νοσοκομείο, με την χειρουργική επέμβαση και με το προχωρημένο στάδιο άνοιας. Η κατάθλιψη στους νοσηλευόμενους ηλικιωμένους εμφανίζεται όταν παραμένουν στο νοσοκομείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν δεν δέχονται επισκέψεις και όταν έχουν υποστεί εγκεφαλικό ή ανακοπή καρδιάς. Σε κάθε περίπτωση, ο νοσηλευτής θα πρέπει να απευθυνθεί στην οικογένεια του ασθενούς ή/και στον ψυχολόγο του νοσοκομείου.

Φάρμακα

Ο αριθμός των φαρμάκων που λαμβάνουν οι ηλικιωμένοι ασθενείς είναι εντυπωσιακός, καθώς δεν είναι ασυνήθιστο να παίρνουν 6 – 12 διαφορετικά φάρμακα κατά την διάρκεια μιας νοσηλείας. Στο 36% περίπου των νοσηλευόμενων ασθενών παρατηρούνται παρενέργειες φαρμάκων που οφείλονται στην πολυφαρμακία και στην κατανάλωση καινούργιων φαρμάκων από τον ασθενή. Ο νοσηλευτής θα πρέπει να υπολογίζει σωστά τις δόσεις των φαρμάκων, να παρατηρεί την ανταπόκριση του ασθενούς στα φάρμακα, να χορηγεί την φαρμακευτική αγωγή στον σωστό χρόνο και να ενημερώνει τον ασθενή για τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες.

Πτώσεις

Η παραμονή στο κρεβάτι μειώνει την μυϊκή ισχύ, τον όγκο του αίματος, τις περιφερικές αγγειακές αντιστάσεις, ενώ ταυτόχρονα εντείνει την οστική απώλεια και αυξάνει τον κίνδυνο της ορθοστατικής υπότασης και συγκοπής. Άνω των 60% των πτώσεων σημειώνονται στο μπάνιο όπου οι ηλικιωμένοι ασθενείς συχνά τραυματίζονται από σκληρές επιφάνειες. Μερικοί ασθενείς πέφτουν καθώς στηρίζουν όλο το βάρος τους στο στατώ του ορού, άλλοι όταν σηκώνονται από το ψηλό νοσοκομειακό κρεβάτι ενώ ορισμένες φορές όταν σκαρφαλώνουν πάνω από τα κάγκελα του κρεβατιού. Ο νοσηλευτής θα πρέπει να χαμηλώσει τα κάγκελα του κρεβατιού ή να τα αφαιρέσει, να παρακολουθεί στενά τον ασθενή, να του παρέχει βοήθεια στις μετακινήσεις και να επιδείξει στον ασθενή πως να ρυθμίζει το προσκέφαλο και να χαμηλώνει το κρεβάτι.

Ακράτεια

Περίπου το 40% των νοσηλευόμενων ηλικιωμένων άνω των 65 ετών εμφανίζουν ακράτεια ούρων ή κοπράνων, πολλοί από αυτούς μόλις την πρώτη μέρα της εισαγωγής τους στο νοσοκομείο. Οι παράγοντες που οφείλονται στην ακράτεια είναι ότι το περιβάλλον και ο δρόμος προς το μπάνιο είναι άγνωστος, το ύψος και τα κάγκελα του κρεβατιού δρουν ως ανασταλτικός παράγοντας και οι εξοπλισμοί (ενδοφλέβιες γραμμές, καρδιακά μόνιτορ κ.α.) αποτελούν εμπόδια. Ο νοσηλευτής θα πρέπει να τοποθετήσει ουροκαθετήρα ή να δώσει σκοραμίδα στον ασθενή, να συμβουλεύσει τον ασθενή να ζητάει βοήθεια για την χρήση της τουαλέτας, να ενημερώσει τον θεράπων ιατρό για τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων ή των συμπληρωμάτων διατροφής καθώς και να τροποποιήσει το δωμάτιο του ασθενούς για την ευκολότερη μετακίνησή του.

Ακεραιότητα δέρματος

Το 70% περίπου των ελκών πίεσης (κατακλίσεις) προκαλούνται σε ηλικιωμένους νοσηλευόμενους ασθενείς εξαιτίας της ακινησίας, της περιορισμένης ιστικής οξυγόνωσης, της ακράτειας, της κακής διατροφής και της δημιουργίας πτυχώσεων των σεντονιών ή των ρούχων. Οι κατακλίσεις εντοπίζονται συνήθως στην οσφυϊκή-ιεροκοκκυγική περιοχή, τα ισχία και τις πτέρνες. Ο νοσηλευτής θα πρέπει να αλλάζει θέση τον ασθενή ανά τουλάχιστον 2 ώρες, να παρατηρεί και να περιποιείται την περιοχή της κατακλίσεως, να τοποθετήσει τον ασθενή σε στρώματα αφρού, ύδατος ή αέρα και ακόμη να πραγματοποιεί τακτικά μασάζ περιφερειακά της περιοχής της κατακλίσεως για την ενίσχυση της κυκλοφορίας του αίματος.

 

Κοινωνικοποίηση – Αποκατάσταση

Η κοινωνικοποίηση των ηλικιωμένων κατά την διάρκεια της νοσηλείας, προάγει την ανάρρωση. Η παραμονή ενός μέλους της οικογένειας στο δωμάτιο του ασθενούς ή η συνύπαρξη με άλλους ασθενείς ανακουφίζει το άγχος του ηλικιωμένου ατόμου και τον ενθαρρύνουν να συμμετέχει ενεργά στην αποκατάστασή του. Η αποκατάσταση κρίνεται αναγκαία σε ασθενείς που παρουσιάζουν απώλεια της φυσικής τους κατάστασης και της ανεξαρτησίας τους λόγω παρατεταμένης παραμονής στο κρεβάτι που σχετίζεται με μειωμένη μυϊκή δύναμη, ατροφία μυών και αφαλάτωση των οστών. Ο νοσηλευτής θα πρέπει να ενθαρρύνει τον ασθενή να περπατάει στον διάδρομο της κλινικής, να προτρέψει τον ασθενή να κάνει ασκήσεις στο κρεβάτι και να παραπέμψει τον ασθενή σε φυσιοθεραπευτή.

Εξιτήριο

Ο σχεδιασμός του εξιτηρίου μειώνει το διάστημα και το άγχος της παραμονής του ηλικιωμένου ασθενή στο νοσοκομείο, την πιθανότητα της επανεισαγωγής του και αυξάνει την ικανοποίηση του. Ο νοσηλευτής θα πρέπει να δώσει σαφείς και λεπτομερείς οδηγίες στον ασθενή και την οικογένειά του για την κατ’οίκον φροντίδα του, να εκπαιδεύσει τα μέλη της οικογένειας για την σωστή χορήγηση των φαρμάκων και να καταγράψει τα ραντεβού για την παρακολούθηση της θεραπείας ή της αποκατάστασης του.

Βιβλιογραφία

Καλαϊτζή Β., 2005. Οδηγός Φροντίδας Ηλικιωμένων Γονιών. Εκδόσεις Mendor, Αθήνα, 315 – 343.

Beers M., Berkow R., 2005. Merck Εγχειρίδιο Γηριατρικής. Επιμέλεια: Βολίκας Κίμων, Καλαφούτης Αναστάσιος, Λιάπας Ιωάννης. Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Αθήνα, 115 – 126.

Benjamin I.J., Griggs R.C., Wing E.J., Fitz J.G., 2018. Andreoli & Carpenter’s Cecil Βασική Παθολογία. 6η Ελληνική Έκδοση. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ. et al. Εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD, Λευκωσία, 1006 – 1017.

Osborn K., Wraa C., Watson A., Holleran R., 2013. Παθολογική – Χειρουργική Νοσηλευτική. Προετοιμασία για την Νοσηλευτική Πρακτική. Επιμέλεια: Κουρκούτα Λ. et al, 2η Έκδοση. Εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD, Λευκωσία, 145 – 146.

Κοινοποιήστε 

Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram

Επικοινωνία
 Η ομάδα μας
Διαφημιστείτε στη truemed.gr
Όροι χρήσης
Προσωπικά δεδομένα
Copyright©Truemed
Για περισσότερη ζωή
Designed – Developed by Premiumweb.gr

 

| Επικοινωνία | Η ομάδα μας | Διαφημιστείτε στη truemed.gr|  | Όροι χρήσης | Προσωπικά δεδομένα | Copyright©Truemed | |Για περισσότερη ζωή |
Designed – Developed by Premiumweb.gr

 

© 2019 TrueMed Media. All rights reserved. Our website services, content, and products are for informational purposes only. TrueMed Media does not provide medical advice, diagnosis, or treatment.