Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου: Όσα πρέπει να γνωρίζεις

11-4-2021

Κολισιάνη Σοφία

Επιδημιολογία

Παρά την πρόοδο της Ιατρικής Επιστήμης, τα καρδιαγγειακά νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια αιτία θνητότητας και θνησιμότητας των ανεπτυγμένων χωρών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ), ετησίως το 1/3 των θανάτων σε ολόκληρο τον κόσμο οφείλεται σε καρδιαγγειακά συμβάντα, με το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΟΕΜ) και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) να κυριαρχούν. Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρδιογενούς νόσου καθίστανται μεγαλύτερος στους άνδρες απ’ ό,τι στις γυναίκες μέχρι την περίοδο της εμμηνόπαυσης, όπου και εξισώνεται.

Στην Ελλάδα πεθαίνουν 50.000 περίπου άτομα κάθε χρόνο από καρδιαγγειακές παθήσεις, εκ των οποίων τα 17.000 από ισχαιμία του μυοκαρδίου, όταν στις ΗΠΑ αποτελεί αίτιο του 50-70% των καρδιογενών θανάτων. Στην Ευρώπη, 1/6 άντρες και 1/7 γυναίκες πεθαίνουν από ΟΕΜ. Παγκοσμίως, περισσότερα από επτά εκατομμύρια άτομα το χρόνο, πεθαίνουν από στεφανιαία νόσο.

Ορισμός

Τι ορίζεται όμως ως ΟΕΜ; Το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου συγκαταλέγεται στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα και περιγράφει περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις μυοκαρδιακής νέκρωσης, με κλινική εικόνα συμβατή με ισχαιμία, τα οποία οφείλονται σε ελάττωση ή πλήρη διακοπή της ροής του αίματος στον καρδιακό μυ. Τη παρεμπόδιση της αιματικής ροής προκαλεί η ύπαρξη αθηρωματικής πλάκας στο εσωτερικό τοίχωμα της αρτηρίας.

Ανάλογα με την παθοφυσιολογία του, το ΟΕΜ διακρίνεται σε πέντε υποκατηγορίες:

 • Τύπος 1: Πρωτοπαθής μυοκαρδιακή νέκρωση, αποτέλεσμα διάβρωσης-ρήξης πλάκας

 • Τύπος 2: Δευτεροπαθής μυοκαρδιακή νέκρωση λόγω ισχαιμίας που προκύπτει από αυξημένες ανάγκες/περιορισμένη παροχή Ο2 στο μυοκάρδιο, συνέπεια εμβολής στεφανιαίων, υπέρτασης κ.α

 • Τύπος 3: Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος( καρδιακή ανακοπή), με συμπτώματα χαρακτηριστικά ισχαιμίας, ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) με ευρήματα οξείας ισχαιμίας και εντοπισμός πρόσφατου ενδοστεφανιαίου θρόμβου στη στεφανιογραφία ή νεκροτομή, πριν τη διενέργεια αιματολογικών εξετάσεων

 • Τύπος 4: ΟΕΜ κατά τη διενέργεια αγγειοπλαστικής ή ως απόρροια θρόμβωσης στεφανιαίας ενδοπρόθεσης (stent)

 • Τύπος 5: ΟΕΜ σχετιζόμενο με αορτοστεφανιαία παράκαμψη (Bypass)

Παράλληλα το ΟΕΜ ταξινομείται σε δύο ακόμη κατηγορίες που σχετίζονται με ή χωρίς την ύπαρξη ανάσπασης του διαστήματος ST (STEMI/NSTEMI)

STEMI

Οι περιπτώσεις εμφράγματος του μυοκαρδίου (ΕΜ) με παρουσία ανάσπασης του ST στο ΗΚΓ αποτελούν επείγουσα κατάσταση η οποία χρήζει άμεσης αντιμετώπισης με επαναιμάτωση. Χαρακτηρίζονται από σοβαρή ανοξία και ισχαιμία του εμφραγματικού ιστού. Η ρήξη της πλάκας και η ενδοπλακική αιμορραγία έχουν ως αποτέλεσμα το σχηματισμό θρόμβου, ο οποίος με τη σειρά του αποφράσσει σε σημαντικό βαθμό ή και πλήρως τον αυλό της στεφανιαίας αρτηρίας.

Η οξεία ισχαιμία περιλαμβάνει όλο το πάχος του μυοκαρδιακού τοιχώματος (διατοιχωματική), ενώ η έκταση της νέκρωσης σχετίζεται με το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί για την αποκατάσταση της ροής. Ο κυτταρικός θάνατος επέρχεται σε περιπτώσεις όπου η ροή του αίματος δεν έχει αποκατασταθεί σε 20 λεπτά και απεικονίζεται με αλλαγές του κύματος Q στο ΗΚΓ.

NSTEMI

Το ΕΜ χωρίς ανάσπαση του ST προσομοιάζει το σύνδρομο της ασταθούς στηθάγχης. Η διάβρωση της επιφάνειας της πλάκας, απουσία ενδοπλακικής αιμορραγίας, συμβάλλει στο σχηματισμό θρόμβου, ο οποίος προκαλεί παροδική απόφραξη της στεφανιαίας αρτηρίας και μικροεμβολές στη στεφανιαία μικροκυκλοφορία. Η παθοφυσιολογία λοιπόν, αποτελεί τον κοινό παρονομαστή των δύο περιπτώσεων. Η ειδοποιός διαφορά των τελευταίων, έγκειται στο γεγονός ότι στο NSTEMI ΕΜ υπάρχει παρατεταμένο στηθαγχικό άλγος που διαρκεί >20 λεπτά και δεν υποχωρεί με υπογλώσσια νιτρώδη, ενώ παρατηρείται αύξηση καρδιακών ενζύμων. Η αντιμετώπισή του βασίζεται στην αξιολόγηση και διαστρωμάτωση του κινδύνου και τις ακόλουθες θεραπευτικές παρεμβάσεις, όπως η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, παραπομπή για στεφανιογραφία ή αγγειοπλαστική.

Το ΟΕΜ με ανάσπαση του ST συνιστά την πιο επικίνδυνη μορφή της στεφανιαίας νόσου, αφού είναι πιθανό να αποτελέσει την πρώτη εκδήλωσή της. Βραχυπρόθεσμα, η επίπτωσή του φαίνεται να είναι χειρότερη από αυτή του NSTEMI (25% των ασθενών καταλήγει εντός 24h από την έναρξη του επεισοδίου, ενώ το 20% πριν την άφιξη του ασθενούς στο νοσοκομείο). Παρόλα αυτά, μακροπρόθεσμα η πρόγνωση των STEMI και NSTEMI ασθενών φαίνεται να είναι όμοια.

Παράγοντες κινδύνου αποτελούν οι:

 • Ηλικία

 • Φύλο

 • Γενετική προδιάθεση

 • Φυλή

 • Δίαιτα

 • Κάπνισμα

 • Καθιστική ζωή

 • Σακχαρώδης διαβήτης

 • Υπερλιπιδαιμία

 • Υπέρταση

 • Παχυσαρκία

 • Άγχος

Κλινικές εκδηλώσεις ΟΕΜ:

 • Θωρακικό ή προκάρδιο άλγος:

Εμφανίζεται σε ηρεμία ή μικρή σωματική προσπάθεια, είναι παρατεταμένο, με διάρκεια συνήθως μεγαλύτερη των 20 λεπτών και δεν ανακουφίζεται με την αλλαγή θέσης. Ο χαρακτήρας του άλγους περιγράφεται ως συσφικτικός ή καυστικός, ωστόσο άλλοι ασθενείς τον χαρακτηρίζουν ως βάρος ή πίεση. Δεν εξαλείφεται με την ανάπαυση ή τα υπογλώσσια νιτρώδη, ενώ μπορεί να αντανακλά στα άνω άκρα, στον τράχηλο, στην κάτω γνάθο και στην μεσοπλάτια περιοχή.

 • Ταχυκαρδία, βραδυκαρδία

 • Ταχύπνοια

 • Δύσπνοια

 • Ναυτία και έμετος

 • Επιγαστραλγία

 • Ζάλη ή συγκοπτικό επεισόδιο

 • Ωχρότητα, εφίδρωση

 • Άγχος, αίσθημα επικείμενου θανάτου

 • Υπόταση/Υπέρταση

 • Αίσθημα παλμών, αρρυθμίες

 • Μειωμένο επίπεδο συνείδησης

 • Σημεία ανεπάρκειας αριστερής κοιλίας

Πολλές είναι όμως και οι περιπτώσεις στις οποίες το ΟΕΜ συμβαίνει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, είτε τα συμπτώματα αυτού είναι τελείως άτυπα ιδιαίτερα σε νέους, υπερήλικες και σε γυναίκες.

Διάγνωση

Η διάγνωσή του ΟΕΜ βασίζεται σε κλινικά, βιοχημικά και ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα. Έτσι είναι απαραίτητο να υπάρχει αύξηση ή και πτώση τιμών των καρδιακών βιοδεικτών, εμφάνιση παθολογικών κυμάτων Q ή σημαντικές μεταβολές του διαστήματος STT στο ΗΚΓ, συμπτώματα ισχαιμίας, απεικονιστικές ενδείξεις απώλειας βιώσιμου μυοκαρδίου ή τμηματικής διαταραχής της κινητικότητάς του, ανεύρεση ενδοστεφανιαίου θρόμβου κατά τη στεφανιογραφία ή τη νεκροτομή.

Διαγνωστικά εργαλεία αποτελούν:

Αιματολογικές εξετάσεις

 • Γενική αίματος

 • Αέρια αίματος

 • Τρανσαμινάσες

 • Ένζυμα μυοκαρδιακής νέκρωσης

 • Δείκτες νεφρικής λειτουργίας ( ουρία, κρεατινίνη)

 • Ηλεκτρολύτες (κάλιο, νάτριο, μαγνήσιο)

 • Ομάδα αίματος – Διασταύρωση

Ένζυμα μυοκαρδιακής νέκρωσης

 • Μυοσφαιρίνη: ευαίσθητος δείκτης μυϊκής βλάβης, μη ειδικός δείκτης καρδιακής βλάβης

 • Κρεατινική κινάση (CK): ένζυμο που ανιχνεύεται στην καρδιά, στους σκελετικούς μυς και τον εγκέφαλο και το μυοκαρδιακό ισοένζυμό της (CKMB), από κατεστραμμένο καρδιακό ιστό

 • Καρδιακές τροπονίνες (cTnT και cTnI): πρωτεΐνες που βρίσκονται στο μυοκάρδιο κατά τις περιόδους καρδιακής ισχαιμίας, δείκτες με τη μεγαλύτερη ειδικότητα

Απεικονιστικές εξετάσεις

 • Υπερηχογράφημα καρδιάς: Έλεγχος κινητικότητας των τοιχωμάτων και απόδοσης της αριστερής κοιλίας

 • Ακτινογραφία θώρακος: Έλεγχος σημείων πνευμονικής συμφόρησης και αυξημένων φλεβικών πιέσεων

 • Ραδιοϊσοτοπικό σπινθηρογράφημα: Αξιολόγηση της αιμάτωσης του μυοκαρδίου. Εντοπισμός περιοχής ισχαιμίας και νέκρωσης

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το ΗΚΓ αντανακλά τις μεταβολές της αγωγιμότητας που προκλήθηκαν από την ισχαιμία και νέκρωση του μυοκαρδίου. Οι επαναλαμβανόμενες καταγραφές του, αυξάνουν τη διαγνωστική του ισχύ κατά 95%.

Μερικές από τις χαρακτηριστικές αλλαγές που παρατηρούνται στο ΟΕΜ είναι οι:

 • Ανάσπαση ή κατάσπαση του διαστήματος ST

 • Αναστροφή κύματος Τ

 • Εμφάνιση κύματος Q

Διαφορική Διάγνωση

Τη συμπτωματολογία του ΟΕΜ είναι δυνατό να μιμηθούν και άλλα νοσήματα όπως:

 • οξύς αορτικός διαχωρισμός

 • οξεία περικαρδίτιδα

 • μυοκαρδίτιδα

 • πνευμονία

 • πνευμονική εμβολή

 • πλευρίτιδα

 • κακώσεις του θώρακα

 • πεπτικό έλκος

 • παγκρεατίτιδα

 • σπασμός χοληφόρων

Θεραπεία

 • Πρωτογενής αγγειοπλαστική συνδυαστικά με την τοποθέτηση στεφανιαίας ενδοπρόθεσης/stent (PCI): αποτελεί επέμβαση πρώιμης διαδερμικής επαναγγείωσης (PCR) και θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση του ΟΕΜ. Τα ποσοστά επιτυχίας της είναι >90% και η επίπτωση των επιπλοκών χαμηλή, ενώ απαραίτητη κρίνεται η χορήγηση αντιπηκτικών και αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων για αποφυγή θρόμβωσης της ενδοπρόθεσης.

Ο χρόνος που μεσολαβεί από την εμφάνιση των συμπτωμάτων έως την έναρξη της επαναιμάτωσης, καθορίζει το μέγεθος της μυοκαρδιακής νέκρωσης, καθώς και την πρόγνωση του ασθενούς.

 • Θρομβόλυση: χορήγηση φαρμάκων ικανών να διαλύσουν τον θρόμβο (αλτεπλάση, ρετεπλάση, τενεκτεπλάση). Η θεραπευτική αυτή παρέμβαση προτιμάται σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η άμεση διενέργεια αγγειοπλαστικής, αφού υπάρχει κίνδυνος καθυστερημένης νέας απόφραξης του αγγείου και αιμορραγιών. Παράλληλα, σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών παρατηρείται επιμονή του προκάρδιου άλγους.

 • Φαρμακευτική αγωγή:

 • Αντιαιμοπεταλιακά

 • Αντιπηκτικά

 • β-Αποκλειστές

 • Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης (α-ΜΕΑ)

 • Νιτρώδη

 • Στατίνες

Η φαρμακευτική αγωγή συμβάλει στην:

 • μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και θνητότητας

 • διατήρηση βατότητας της προσβεβλημένης στεφανιαίας αρτηρίας

 • ανακούφιση συμπτωμάτων πνευμονικής συμφόρησης

 • μείωση του πόνου

 • περιορισμό μεγέθους του εμφράγματος

 • μείωση συχνότητας κοιλιακών αρρυθμιών

 • μείωση ολικής χοληστερόλης και λιποπρωτεΐνης LDL

 • αντιφλεγμονώδης δράση

 • ελάττωση απαιτήσεων μυοκαρδίου σε οξυγόνο

 • μείωση μυοκαρδιακού έργου

 • αύξηση της επιβίωσης

 • Επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (Bypass)

Διενεργείται σε:

 • Αδυναμία εκτέλεσης PCI λόγω ανατομικού προβλήματος

 • Μετά από μηχανικές επιπλοκές του ΟΕΜ

 • Εμμένουσα συμπτωματολογία παρά τη φαρμακευτική αγωγή

 • Οξεία στεφανιαία απόφραξη μετά από PCI

 • Μετεμφραγματική στηθάγχη

 • Νόσο τριών αγγείων

 • Δεν ενδείκνυται στην οξεία φάση αντιμετώπισης

 • Πλεονέκτημά της αποτελεί η πλήρης επαναγγείωση και η καλύτερη μακροχρόνια ανακούφιση των συμπτωμάτων

Πρόληψη

Συνοψίζοντας, η στεφανιαία νόσος φαίνεται να είναι στενά συνδεδεμένη με τον τρόπο ζωής. Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ περίπου το 75% των θανάτων από καρδιαγγειακά αίτια θα μπορούσε να προληφθεί με αλλαγές του τρόπου ζωής, σχετιζόμενες με το κάπνισμα, τον έλεγχο του σωματικού βάρους, τη σωματική άσκηση και την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών.

Μερικές παρεμβάσεις προληπτικές του καρδιαγγειακού κινδύνου αποτελούν:

Δίαιτα

Προτείνεται η δίαιτα πλούσια σε:

 • μονοακόρεστα λίπη (αβοκάντο, ξηροί καρποί, ελαιόλαδο)

 • σύνθετους υδατάνθρακες ( φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως)

 • ίνες (20-30γρ/ημ)

 • πρωτεΐνες (15% των συνολικών θερμίδων)

Καθώς και:

 • περιορισμός πρόσληψης ακόρεστων λιπαρών (trans)

 • πρόσληψη αλατιού λιγότερο από 5γρ/ημ

 • μέτρια κατανάλωση αλκοόλ (20γρ/ημ για του άνδρες και τα 10γρ/ημ για τις γυναίκες)

 • χαμηλή κατανάλωση κόκκινου κρέατος

 • κορεσμένα λιπαρά οξέα λιγότερο από το 10% των καθημερινών θερμίδων

Άσκηση

Η συστηματική σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα με τη μορφή της αερόβιας άσκησης ( γρήγορο περπάτημα, τρέξιμο, κολύμπι, ποδηλασία) φαίνεται ότι βελτιώνει την αρτηριακή υπέρταση, αυξάνει την HDL χοληστερόλη και συμβάλει στη μείωση του σωματικού βάρους, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη ή αντίστοιχα, ρυθμίζει τα επίπεδα της ινσουλίνης στους διαβητικούς. Παράλληλα, η αερόβια άσκηση συνδέεται με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, αφού μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Στα πλαίσια αυτά, συνιστάται στον γενικότερο πληθυσμό η αερόβια σωματική δραστηριότητα από 2,5 έως 5 ώρες την εβδομάδα,

ανάλογα με το επίπεδο της έντασης και τις ημέρες άσκησης. Οι μετεμφραγματικοί ασθενείς είναι αναγκαίο να ασκούνται τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα σε μέτρια ένταση, με ελάχιστη χρονική διάρκεια 30 λεπτών.

Σωματικό βάρος

Ένα άτομο μπορεί να χαρακτηριστεί υπέρβαρο όταν ο δείκτης μάζας σώματος του (ΔΜΣ= Βάρος σώματος/ Ύψος2) βρίσκεται μεταξύ του 25-29,9 kg/m2 και παχύσαρκο αν υπερβαίνει τα 30 kg/m2.

Η παχυσαρκία επηρεάζει την υγεία με την:

 • αύξηση της αντίστασης στην ινσουλίνη

 • αύξηση της αρτηριακής πίεσης

 • πρόκληση φλεγμονώδους και προθρομβωτικής κατάστασης στο σώμα

 • αύξηση τριγλυκεριδίων, μείωση της HDL

 • ενδοθηλιακή δυσλειτουργία κ.α

Το σπλαχνικό λίπος (λίπος στην περιοχή της κοιλιάς) είναι το πιο επικίνδυνο για την ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων και συνεπώς στεφανιαίας νόσου. Έτσι η περίμετρος της μέσης στους άνδρες δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 94cm και τα 80cm στις γυναίκες. Όταν οι τιμές αυτές ξεπερνάν τα 102cm και 88cm αντίστοιχα, απαιτείται διαιτητική παρέμβαση για μείωση του σωματικού βάρους.

Κάπνισμα

Το 50% των θανάτων από κάπνισμα οφείλονται στη στεφανιαία νόσο. Η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα συνιστά επίσης παράγοντα κινδύνου ανάπτυξης καρδιογενούς νοσήματος. Σε επίπεδα πρόληψης καρδιαγγειακού κινδύνου, είναι αναγκαία η διακοπή και όχι μόνο η μείωση του καπνίσματος, ειδικότερα στις περιπτώσεις ατόμων υψηλού κινδύνου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω υποκατάστατων νικοτίνης ή φαρμάκων (βαρενικλίνη, βουπροπιόνη) ή με την παραπομπή σε αντικαπνιστικά κέντρα σε δυσκολότερες περιπτώσεις

Βιβλιογραφία:

 1. Πανανουδάκη – Μπροκαλάκη Η. (2014). Νόσοι της καρδιάς και Νοσηλευτική Φροντίδα Ολιστική Προσέγγιση. 2η Έκδοση. Εκδόσεις Λαγός Δημήτριος.
 1. LeMone P., Burke K. & Bauldoff G. (2011). Παθολογία Χειρουργική Νοσηλευτική: Κριτική Σκέψη κατά την Φροντίδα του Ασθενούς ΄Β τόμος. 5η έκδοση. Εκδόσεις Λαγός Δημήτριος
 1. Osborn K., Wraa C., Watson A. & Holleran R. (2013). Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική τόμος ‘Α. Εκδόσεις Π.Χ Πασχαλίδη.
 1. Runge M. S., Ohman M. E. (2010). Παθολογία Καρδιαγγειακό Σύστημα. Εκδόσεις Π.Χ Πασχαλίδη.
 1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30335314/
 2. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1354750X.2020.1764108?journalCode=ibmk20
 3. https://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/kwdikopoihseis/4533-anaptyksh-13-kateythynthriwn-odhgiwn-genikhs-iatrikhs-gia-th-diaxeirish-twn-pio-syxnwn-noshmatwn-kai-katastasewn-ygeias-sthn-prwtobathmia-frontida-ygeias
 4. https://www.who.int/en/newsroom/factsheets/detail/cardiovasculardiseases-(cvds)
 1. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1354750X.2020.1764108
 1. https://ejla.org/DOIx.php?id=10.12997/jla.2020.9.2.255
 2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32573316/
 1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31932131/
 2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33305709/
 1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30335314/
 2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30571511/
 3. https://www.researchgate.net/publication/342638745_Circadian_Rhythm_and_Myocardial_Infarction_the_Past_the_Present_and_the_Future

Κοινοποιήστε 

Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram

Επικοινωνία
 Η ομάδα μας
Διαφημιστείτε στη truemed.gr
Όροι χρήσης
Προσωπικά δεδομένα
Copyright©Truemed
Για περισσότερη ζωή
Designed – Developed by Premiumweb.gr

 

| Επικοινωνία | Η ομάδα μας | Διαφημιστείτε στη truemed.gr|  | Όροι χρήσης | Προσωπικά δεδομένα | Copyright©Truemed | |Για περισσότερη ζωή |
Designed – Developed by Premiumweb.gr

 

© 2019 TrueMed Media. All rights reserved. Our website services, content, and products are for informational purposes only. TrueMed Media does not provide medical advice, diagnosis, or treatment.

+ posts

Αρθρογράφος

Η Σοφία Κολισιάνη γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου του 1998 στην Πτολεμαΐδα, όπου και πέρασε τα παιδικά-εφηβικά της χρόνια. Έχοντας επαγγελματίες υγείας ως μέλη της οικογένειάς της, γεννήθηκε από μικρή ηλικία η αγάπη της για τις επιστήμες υγείας. Ταυτόχρονα, το ενδιαφέρον και ο θαυμασμός της για το ανθρώπινο σώμα και πώς αυτό λειτουργεί, καθώς και η θέληση της για προσφορά και βοήθεια στον συνάνθρωπο, την οδήγησαν να φοιτά στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Διεθνές Πανεπιστημίου Ελλάδος, από το 2016.

Η φύση, η μουσική, η άσκηση, τα βιβλία, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητάς της, ενώ απολαμβάνει τον ποιοτικό χρόνο με τους δικούς της ανθρώπους.

Στόχος της μέσα από αυτή την πλατφόρμα, είναι η σωστή, έγκυρη επιστημονική ενημέρωση του κοινού σχετικά με ασθένειες που απαντώνται στην καθημερινότητα μας.

Λοιπά προσόντα

Ξένες Γλώσσες

Proficiency-University of Michigan (ECCE)

Γνώσεις Η/Υ

Κάτοχος πτυχίου ECDL σε 6 ενότητες : Windows, Word, Excel, Access, Internet , PowerPoint

Ειδικές γνώσεις

BLS (Basic Life Support) European Resuscitation Council

Σεμινάρια-Προγράμματα ενασχόλησης

 • Ά Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Νοσηλευτών στην Ανοσοθεραπεία (Ε.Σ.Ν.Ε)

 • Βασικές Αρχές Εντατικής Φροντίδας Εν Μέσω Πανδημίας COVID-19, Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής του Ε.Σ.Ν.Ε

 • Επετειακό Νοσηλευτικό Συνέδριο, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Ν.Ε)

 • Arrhythmias update 2019, Ελληνική Ρυθμολογική Εταιρεία

 • Διεπαγγελματική συνεργασία και επικοινωνία, Νοσηλευτική Υπηρεσία Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου

 • Cleft lip and/or palate: from uterus to adolescence ΄Β Παιδοχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ, Γ.Ν.ΘΠαπαγεωργίου

 • Νόσος Alzheimer και Σακχαρώδης Διαβήτης, Νευρολογική κλινική, Ιατρείο Άνοιας, Διαβητολογικό κέντρο, Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου

Motivating quote: “Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever” Mahatma Gandhi 1869-1948

Αριθμός άρθρων που έχει γράψει στην Truemed:  1