Βιογραφικο

ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

Αρετή Πανουτσακοπούλου

ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

Ίλιγγος (vertigo): όταν όλα γυρίζουν

Ίλιγγος (vertigo): όταν όλα γυρίζουν

Ο αληθής όμως ίλιγγος ή vertigo είναι μια κατηγορία ζάλης που ορίζεται ως μια ψευδαισθητική αντίληψη κίνησης σε σχέση με τo περιβάλλον