ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ
Πρώτες Βοήθειες: Λιποθυμία

Πρώτες Βοήθειες: Λιποθυμία

Λιποθυμία είναι η ξαφνική και προσωρινή απώλεια των αισθήσεων, διάρκειας λίγων λεπτών, που οφείλεται σε μείωση της παροχής οξυγόνου στον εγκέφαλο