ΑΣΚΗΣΗ
Ατροφία γλουτιαίων μυών

Ατροφία γλουτιαίων μυών

Τραβήγματα και θλάσεις των οπισθίων μηριαίων που αναλαμβάνουν υψηλά φορτία και τραυματίζονται καθώς ο μείζων γλουτιαίος αδυνατεί να επιτελεσει την εκταση του ισχίου