ΕΝΤΕΡΟ
Σύνδρομο-Ευερέθιστου-Εντέρου και Διατροφή

Σύνδρομο-Ευερέθιστου-Εντέρου και Διατροφή

Η διατροφή κατέχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο όχι μόνο στη παθοφυσιολογία του Συνδρόμου του Ευερέθιστου Εντέρου (IBS) αλλά και στη βελτίωση των συμπτωμάτων και της γενικότερης ποιότητας ζωής του ασθενούς.