Διάστρεμμα ποδοκνημικής: Ανατομία, Ταξινόμηση, Συμπτώματα, Κλινική εικόνα και διάγνωση

 18-11-2020

 Ραντουλέσκου Κάρλα-Κριστίνα

Όλοι μας, έστω και μια φορά στη ζωή μας, έχουμε «γυρίσει» το πόδι μας. Τι ακριβώς συμβαίνει όμως; Ας τα δούμε με τη σειρά παρακάτω.

 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

 

Η ποδοκνημική άρθρωση σχηματίζεται από 3 οστά:

 • Κάτω πέρας κνήμης (έσω σφυρό)
 • Κάτω πέρας περόνης (έξω σφυρό)
 • Αστράγαλος

 

Ο αρθρικός θύλακος της ποδοκνημικής, προσφύεται στο όριο χόνδρου-οστού των οστών της κνήμης. Καλύπτει όλη την ποδοκνημική, εκτός από το έσω και έξω σφυρό, ενώ στα πλάγια ενισχύεται από ισχυρότατους συνδέσμους οι οποίοι προσφέρουν σταθερότητα στην άρθρωση.

 

Στην εξωτερική επιφάνεια, βρίσκουμε τον έξω πλάγιο σύνδεσμο, ο οποίος αποτελείται από 3 δεσμίδες:

 • Πρόσθιος αστραγαλοπερονικός: χάλαση στη ραχιαία κάμψη, διάταση σε πελματιαία κάμψη
 • Οπίσθιος αστραγαλοπερονικός: διάταση κυρίως σε ραχιαία κάμψη
 • Πτερνοπερονικός: εμποδίζει τον υπτιασμό

 

Στην έσω επιφάνεια, βρίσκεται ο έσω πλάγιος σύνδεσμος, γνωστός και ως δελτοειδής. Απαρτίζεται από 4 δεσμίδες:

 • Οπίσθιος αστραγαλοκνημικός
 • Πτερνοκνημικός
 • Κνημοσκαφοειδής
 • Πρόσθιος αστραγαλοκνημικός

 

Τέλος, έχουμε τον πελματιαίο πτερνοσκαφοειδή σύνδεσμο, ο οποίος ευθύνεται για την παρεμπόδιση ολίσθησης του αστραγάλου προς τα έσω.

 

ΤΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ

 

Διάστρεμμα ονομάζεται η διάταση ή ρήξη των συνδέσμων μιας άρθρωσης (στη δική μας περίπτωση, της ποδοκνημικής άρθρωσης). Θα πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό, και να διαχωριστεί από το κάταγμα το οποίο αναφέρεται σε οστική βλάβη. Το διάστρεμμα αναφέρεται σε συνδεσμική κάκωση. Στην ποδοκνημική συχνότερα αφορά τον έξω πλάγιο σύνδεσμο, είναι αρκετά συχνός τραυματισμός, ενώ μπορεί να είναι μεμονωμένο ή να συνοδεύεται από κάταγμα οστών της περιοχής – συχνότερα πρόκειται για συνδεσμική κάκωση χωρίς σύνοδο τραυματισμό του οστού.

 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

Βάσει μελετών, τα διαστρέμματα είναι συχνότερα στις γυναίκες απ’ό,τι στους άνδρες και συχνότερα στα παιδιά απ’ότι στους ενήλικες.

Οι παράγοντες κινδύνου χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

 1. Αυτοί που σχετίζονται με τον ασθενή
  • Περιορισμένη ραχιαία κάμψη
  • Μειωμένη ιδιοδεκτικότητα
  • Δυσκολία στην ισορροπία
 1. Περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου
  • Είδος αθλήματος – πετοσφαίριση, καλαθοσφαίριση κ.ά εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα διαστρεμμάτων
  • Είδος επιφάνειας άθλησης (παράδειγμα η προσγείωση από άλμα σε παρκέ μπορεί ευκολότερα να προδιαθέσει σε διάστρεμμα απ’ότι η ίδια προσγείωση στην άμμο).

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ

 

Το διάστρεμμα μπορεί να αφορά τους πλάγιους συνδέσμους της ποδοκνημικής, ή μπορεί να αφορά τον σύνδεσμο που συνδέει την περόνη με την κνήμη (διάστρεμμα συνδέσμωσης).

 

Ανάλογα με τη βαρύτητα, τα διαστρέμματα διακρίνονται σε 3 βαθμών:

 • 1ου βαθμού (ελαφρύ διάστρεμμα): απλή διάταση του συνδέσμου
 • 2ου βαθμού (μέτριο διάστρεμμα): μερική ρήξη του συνδέσμου
 • 3ου βαθμού (βαρύ διάστρεμμα): πλήρης ρήξη του συνδέσμου

 

ΑΙΤΙΑ ΚΑΚΩΣΗΣ

 

Το διάστρεμμα, μπορεί να προκύψει από οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει υπερδιάταση κάποιου συνδέσμου της ποδοκνημικής, όπως:

 • Λάθος πάτημα του πέλματος κατά το τρέξιμο
 • Περπάτημα ή άσκηση σε ανώμαλο έδαφος
 • Κατά την αθλητική δραστηριότητα, εάν πατήσουμε/προσγειωθούμε πάνω στο πόδι του αντιπάλου/συμπαίκτη

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

 

Η βαρύτητα των συμπτωμάτων αλλά και η κλινική εικόνα της ποδοκνημικής, είναι ανάλογη με τη βαρύτητα της κάκωσης.

Στα διαστρέμματα 1ου βαθμού, ισχύουν τα εξής:

 • Ήπιος πόνος, οίδημα και ευαισθησία. Συνήθως δεν παρατηρείται εκχύμωση (μελανιά), δεν υπάρχει αστάθεια της άρθρωσης και το άτομο είναι ικανό να στηριχθεί στο τραυματισμένο άκρο.

Στα διαστρέμματα 2ου βαθμού:

 • Μέτριος πόνος, οίδημα, ευαισθησία. Πιθανά να παρατηρηθεί εκχύμωση στην περιοχή. Ενδεχομένως να υπάρχει ήπια/μέτρια αστάθεια της άρθρωσης, όπως επίσης και μερική απώλεια εύρους κίνησης αλλά και λειτουργικότητας. Κατά τη στήριξη στο τραυματισμένο μέλος αλλά και στην προσπάθεια βάδισης υπάρχει πόνος.

Στα διαστρέμματα 3ου βαθμού:

 • Έντονος πόνος, οίδημα, ευαισθησία καθώς και εκχύμωση. Υπάρχει εκσεσημασμένη αστάθεια της άρθρωσης, απώλεια εύρους κίνησης καθώς και λειτουργικότητας. Τέλος, παρατηρείται αδυναμία στήριξης βάρους/βάδισης στο τραυματισμένο άκρο.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 

Η διάγνωση θα τεθεί από τη φυσική εξέταση καθώς και την απεικόνιση.

Συνήθως γίνεται μια ακτινογραφία, ώστε να ελεγχθούν πιθανά κατάγματα/μικρορήξεις των οστών αλλά και τυχόν μετατοπίσεις των αρθρικών επιφανειών, γεγονός που υποδεικνύει την πλήρη ρήξη συνδέσμων.

Επί υποψίας σοβαρού τραυματισμού με σοβαρή κάκωση συνδέσμων, η πιο αξιόπιστη εξέταση είναι η μαγνητική τομογραφία (MRI). Στην μαγνητική τομογραφία, θα είναι ορατή οποιαδήποτε συνδεσμική κάκωση, κάκωση στον χόνδρο ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Ωστόσο, είναι μια εξέταση που θα γίνει σε δεύτερο χρόνο, ώστε να έχει υποχωρήσει το οίδημα και η εκχύμωση.

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

 

Αμέσως μετά τον τραυματισμό, θα πρέπει άμεσα να τοποθετηθούν ψυχρά επιθέματα, ώστε να περιοριστεί το οίδημα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η θεραπεία θα είναι συντηρητική. Ακολουθείται ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, που αποτελείται από 3 φάσεις:

 • Φάση 1: ανάπαυση, προστασία της ποδοκνημικής με περίδεση και μείωση οιδήματος
 • Φάση 2: σταδιακή επαναφορά εύρους κίνησης, ισχύος και ευλυγισίας
 • Φάση 3: ασκήσεις συντήρησης καθώς και σταδιακή επανένταξη στην καθημερινή δραστηριότητα και στον αθλητισμό

Ανάλογα με τη σοβαρότητα του τραυματισμού, η διάρκεια της θεραπείας μπορεί να ποικίλλει από 2 -3 εβδομάδες μέχρι τις 6 αλλά και τις 12 εβδομάδες σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού.

 

Για ήπιας βαρύτητας διαστρέμματα, ενδεχομένως να είναι αρκετή η θεραπεία στο σπίτι με το πρωτόκολλο RICE σε συνδυασμό με λήψη Μη-Στεροειδών Αντιφλεγμονοδών Φαρμάκων (ΜΣΑΦ) – πάντα ακολουθώντας τις οδηγίες του ιατρού.

 

Πρωτόκολλο RICE:

Rest: ξεκούραση, με αποφυγή φόρτισης του μέλους

Ice: παγοθεραπεία, για την αποφυγή του οιδήματος. Ενδείκνυται χρήση παγοκύστης, 3-4 φορές την ημέρα, το πολύ για 10 λεπτά τη φορά (για αποφυγή εγκαυμάτων). Η παγοκύστη δεν τοποθετείται ποτέ απευθείας πάνω στο δέρμα, αλλά πάντα με χρήση μιας λεπτής πετσέτας ή μιας χαρτοπετσέτας

Compression: περίδεση του άκρου με ελαστικό επίδεσμο με σκοπό την ακινητοποίηση του άκρου

Elevation: ανύψωση του άκρου σε θέση πάνω από το επίπεδο της καρδιάς όσο το δυνατόν πιο συχνά, ιδιαίτερα το πρώτο 48ωρο

 

Σε περίπτωση πιο βαριάς κάκωσης, ενδέχεται να απαιτηθεί η χρήση βακτηριών (πατερίτσες) για τις πρώτες ημέρες καθώς και ακινητοποίηση του άκρου με χρήση γυψονάρθηκα. Εκτός από τον κλασσικό γυψονάρθηκα, η χρήση νάρθηκα ποδοκνημικής τύπου μπότας μπορεί να προσφέρει ικανοποιητική ακινητοποίηση, ενώ έχει και το πλεονέκτημα της εύκολης αφαίρεσης ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η παγοκύστη.

 Εικόνα 1: Νάρθηκας Ποδοκνημικής τύπου μπότας

Επόμενο βήμα, είναι η έναρξη φυσικοθεραπειών, ιδανικά το συντομότερο δυνατό από τον τραυματισμό, πάντα σε συννενόηση και υπό τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. Στόχος είναι η υποχώρηση του οιδήματος και της εκχύμωσης, η επανάκτηση τους εύρους κίνησης, ασκήσεις ενδυνάμωσης της ποδοκνημικής καθώς και ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας.

 

Η χειρουργική θεραπεία σπάνια χρειάζεται στην περίπτωση διαστρεμμάτων. Η αρθροσκοπική αποκατάσταση αποτελεί πλέον την μοναδική επιλογή, όταν η συντηρητική αντιμετώπιση είναι μη αποτελεσματική ή όταν υπάρχει πρόβλημα χρόνιας αστάθειας της ποδοκνημικής.

 

ΠΡΟΛΗΨΗ

 

Η καλύτερη όμως θεραπεία, είναι η πρόληψη.

Ο καλύτερος τρόπος για να προλάβουμε το διάστρεμμα είναι η διατήρηση καλού επιπέδου μυϊκής ισχύος, ευλυγισίας και ισορροπίας. Κάποια βασικά στοιχεία είναι:

 • Καλό ζέσταμα πριν την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δραστηριότητας ή σωματικής άσκησης

 • Μεγάλη προσοχή όταν βαδίζετε, τρέχετε ή εργάζεστε σε ανώμαλο έδαφος

 • Φορέστε παπούτσια κατάλληλα για τη δραστηριότητα που κάνετε

 • Αν αισθανθείτε ενόχληση/πόνο ελαττώστε την ένταση ή διακόψτε την άσκηση

 

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να σεβαστείτε το σώμα σας, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο στον τραυματισμό σας να ιαθεί πλήρως πριν την επανέναρξη οποιασδήποτε δραστηριότητας. Έτσι, μειώνεται η πιθανότητα υποτροπών, επανατραυματισμού αλλά και χρόνιων προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από έναν ίσως «αθώο» αρχικά τραυματισμό.

 

Βιβλιογραφία

 

 1. OrthoInfo. 2016. Sprained Ankle. [ONLINE] Available at: https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases–conditions/sprained-ankle. [Accessed 15 November 2020].
 2. WebMD. 2020. Sprained Ankle. [ONLINE] Available at: https://www.webmd.com/pain-management/ankle-sprain#1. [Accessed 15 November 2020].
 3. Harvard Health Publishing. 2019. Recovering from an ankle sprain. [ONLINE] Available at: https://www.health.harvard.edu/pain/recovering_from_an_ankle_sprain. [Accessed 15 November 2020].
 4. Mayo Clinic. 2019. Sprained Ankle. [ONLINE] Available at: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sprained-ankle/symptoms-causes/syc-20353225. [Accessed 15 November 2020].
 5. Pournaras, I., 2016. Orthopaedic Surgery. 1st ed. Broken Hill Publishers LTD.
 6. Lampiris, I., 2007. Orthopaedics & Traumatology. 2nd ed. Broken Hill Publishers LTD.

TrueMed-ForLivingMore

Κοινοποιήστε 

Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram

| Επικοινωνία | Η ομάδα μας | Διαφημιστείτε στη truemed.gr|  | Όροι χρήσης | Προσωπικά δεδομένα | Copyright©Truemed | |Για περισσότερη ζωή |
Designed – Developed by Premiumweb.gr

 

© 2019 TrueMed Media. All rights reserved. Our website services, content, and products are for informational purposes only. TrueMed Media does not provide medical advice, diagnosis, or treatment.

Διάστρεμμα ποδοκνημικής: Ανατομία, Ταξινόμηση, Συμπτώματα, Κλινική εικόνα και διάγνωση

 18-11-2020

 Ραντουλέσκου Κάρλα-Κριστίνα

Όλοι μας, έστω και μια φορά στη ζωή μας, έχουμε «γυρίσει» το πόδι μας. Τι ακριβώς συμβαίνει όμως; Ας τα δούμε με τη σειρά παρακάτω.

 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

 

Η ποδοκνημική άρθρωση σχηματίζεται από 3 οστά:

 • Κάτω πέρας κνήμης (έσω σφυρό)
 • Κάτω πέρας περόνης (έξω σφυρό)
 • Αστράγαλος

 

Ο αρθρικός θύλακος της ποδοκνημικής, προσφύεται στο όριο χόνδρου-οστού των οστών της κνήμης. Καλύπτει όλη την ποδοκνημική, εκτός από το έσω και έξω σφυρό, ενώ στα πλάγια ενισχύεται από ισχυρότατους συνδέσμους οι οποίοι προσφέρουν σταθερότητα στην άρθρωση.

 

Στην εξωτερική επιφάνεια, βρίσκουμε τον έξω πλάγιο σύνδεσμο, ο οποίος αποτελείται από 3 δεσμίδες:

 • Πρόσθιος αστραγαλοπερονικός: χάλαση στη ραχιαία κάμψη, διάταση σε πελματιαία κάμψη
 • Οπίσθιος αστραγαλοπερονικός: διάταση κυρίως σε ραχιαία κάμψη
 • Πτερνοπερονικός: εμποδίζει τον υπτιασμό

 

Στην έσω επιφάνεια, βρίσκεται ο έσω πλάγιος σύνδεσμος, γνωστός και ως δελτοειδής. Απαρτίζεται από 4 δεσμίδες:

 • Οπίσθιος αστραγαλοκνημικός
 • Πτερνοκνημικός
 • Κνημοσκαφοειδής
 • Πρόσθιος αστραγαλοκνημικός

 

Τέλος, έχουμε τον πελματιαίο πτερνοσκαφοειδή σύνδεσμο, ο οποίος ευθύνεται για την παρεμπόδιση ολίσθησης του αστραγάλου προς τα έσω.

 

ΤΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ

 

Διάστρεμμα ονομάζεται η διάταση ή ρήξη των συνδέσμων μιας άρθρωσης (στη δική μας περίπτωση, της ποδοκνημικής άρθρωσης). Θα πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό, και να διαχωριστεί από το κάταγμα το οποίο αναφέρεται σε οστική βλάβη. Το διάστρεμμα αναφέρεται σε συνδεσμική κάκωση. Στην ποδοκνημική συχνότερα αφορά τον έξω πλάγιο σύνδεσμο, είναι αρκετά συχνός τραυματισμός, ενώ μπορεί να είναι μεμονωμένο ή να συνοδεύεται από κάταγμα οστών της περιοχής – συχνότερα πρόκειται για συνδεσμική κάκωση χωρίς σύνοδο τραυματισμό του οστού.

 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

Βάσει μελετών, τα διαστρέμματα είναι συχνότερα στις γυναίκες απ’ό,τι στους άνδρες και συχνότερα στα παιδιά απ’ότι στους ενήλικες.

Οι παράγοντες κινδύνου χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

 1. Αυτοί που σχετίζονται με τον ασθενή
  • Περιορισμένη ραχιαία κάμψη
  • Μειωμένη ιδιοδεκτικότητα
  • Δυσκολία στην ισορροπία
 1. Περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου
  • Είδος αθλήματος – πετοσφαίριση, καλαθοσφαίριση κ.ά εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα διαστρεμμάτων
  • Είδος επιφάνειας άθλησης (παράδειγμα η προσγείωση από άλμα σε παρκέ μπορεί ευκολότερα να προδιαθέσει σε διάστρεμμα απ’ότι η ίδια προσγείωση στην άμμο).

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ

 

Το διάστρεμμα μπορεί να αφορά τους πλάγιους συνδέσμους της ποδοκνημικής, ή μπορεί να αφορά τον σύνδεσμο που συνδέει την περόνη με την κνήμη (διάστρεμμα συνδέσμωσης).

 

Ανάλογα με τη βαρύτητα, τα διαστρέμματα διακρίνονται σε 3 βαθμών:

 • 1ου βαθμού (ελαφρύ διάστρεμμα): απλή διάταση του συνδέσμου
 • 2ου βαθμού (μέτριο διάστρεμμα): μερική ρήξη του συνδέσμου
 • 3ου βαθμού (βαρύ διάστρεμμα): πλήρης ρήξη του συνδέσμου

 

ΑΙΤΙΑ ΚΑΚΩΣΗΣ

 

Το διάστρεμμα, μπορεί να προκύψει από οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει υπερδιάταση κάποιου συνδέσμου της ποδοκνημικής, όπως:

 • Λάθος πάτημα του πέλματος κατά το τρέξιμο
 • Περπάτημα ή άσκηση σε ανώμαλο έδαφος
 • Κατά την αθλητική δραστηριότητα, εάν πατήσουμε/προσγειωθούμε πάνω στο πόδι του αντιπάλου/συμπαίκτη

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

 

Η βαρύτητα των συμπτωμάτων αλλά και η κλινική εικόνα της ποδοκνημικής, είναι ανάλογη με τη βαρύτητα της κάκωσης.

Στα διαστρέμματα 1ου βαθμού, ισχύουν τα εξής:

 • Ήπιος πόνος, οίδημα και ευαισθησία. Συνήθως δεν παρατηρείται εκχύμωση (μελανιά), δεν υπάρχει αστάθεια της άρθρωσης και το άτομο είναι ικανό να στηριχθεί στο τραυματισμένο άκρο.

Στα διαστρέμματα 2ου βαθμού:

 • Μέτριος πόνος, οίδημα, ευαισθησία. Πιθανά να παρατηρηθεί εκχύμωση στην περιοχή. Ενδεχομένως να υπάρχει ήπια/μέτρια αστάθεια της άρθρωσης, όπως επίσης και μερική απώλεια εύρους κίνησης αλλά και λειτουργικότητας. Κατά τη στήριξη στο τραυματισμένο μέλος αλλά και στην προσπάθεια βάδισης υπάρχει πόνος.

Στα διαστρέμματα 3ου βαθμού:

 • Έντονος πόνος, οίδημα, ευαισθησία καθώς και εκχύμωση. Υπάρχει εκσεσημασμένη αστάθεια της άρθρωσης, απώλεια εύρους κίνησης καθώς και λειτουργικότητας. Τέλος, παρατηρείται αδυναμία στήριξης βάρους/βάδισης στο τραυματισμένο άκρο.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 

Η διάγνωση θα τεθεί από τη φυσική εξέταση καθώς και την απεικόνιση.

Συνήθως γίνεται μια ακτινογραφία, ώστε να ελεγχθούν πιθανά κατάγματα/μικρορήξεις των οστών αλλά και τυχόν μετατοπίσεις των αρθρικών επιφανειών, γεγονός που υποδεικνύει την πλήρη ρήξη συνδέσμων.

Επί υποψίας σοβαρού τραυματισμού με σοβαρή κάκωση συνδέσμων, η πιο αξιόπιστη εξέταση είναι η μαγνητική τομογραφία (MRI). Στην μαγνητική τομογραφία, θα είναι ορατή οποιαδήποτε συνδεσμική κάκωση, κάκωση στον χόνδρο ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Ωστόσο, είναι μια εξέταση που θα γίνει σε δεύτερο χρόνο, ώστε να έχει υποχωρήσει το οίδημα και η εκχύμωση.

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

 

Αμέσως μετά τον τραυματισμό, θα πρέπει άμεσα να τοποθετηθούν ψυχρά επιθέματα, ώστε να περιοριστεί το οίδημα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η θεραπεία θα είναι συντηρητική. Ακολουθείται ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, που αποτελείται από 3 φάσεις:

 • Φάση 1: ανάπαυση, προστασία της ποδοκνημικής με περίδεση και μείωση οιδήματος
 • Φάση 2: σταδιακή επαναφορά εύρους κίνησης, ισχύος και ευλυγισίας
 • Φάση 3: ασκήσεις συντήρησης καθώς και σταδιακή επανένταξη στην καθημερινή δραστηριότητα και στον αθλητισμό

Ανάλογα με τη σοβαρότητα του τραυματισμού, η διάρκεια της θεραπείας μπορεί να ποικίλλει από 2 -3 εβδομάδες μέχρι τις 6 αλλά και τις 12 εβδομάδες σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού.

 

Για ήπιας βαρύτητας διαστρέμματα, ενδεχομένως να είναι αρκετή η θεραπεία στο σπίτι με το πρωτόκολλο RICE σε συνδυασμό με λήψη Μη-Στεροειδών Αντιφλεγμονοδών Φαρμάκων (ΜΣΑΦ) – πάντα ακολουθώντας τις οδηγίες του ιατρού.

 

Πρωτόκολλο RICE:

Rest: ξεκούραση, με αποφυγή φόρτισης του μέλους

Ice: παγοθεραπεία, για την αποφυγή του οιδήματος. Ενδείκνυται χρήση παγοκύστης, 3-4 φορές την ημέρα, το πολύ για 10 λεπτά τη φορά (για αποφυγή εγκαυμάτων). Η παγοκύστη δεν τοποθετείται ποτέ απευθείας πάνω στο δέρμα, αλλά πάντα με χρήση μιας λεπτής πετσέτας ή μιας χαρτοπετσέτας

Compression: περίδεση του άκρου με ελαστικό επίδεσμο με σκοπό την ακινητοποίηση του άκρου

Elevation: ανύψωση του άκρου σε θέση πάνω από το επίπεδο της καρδιάς όσο το δυνατόν πιο συχνά, ιδιαίτερα το πρώτο 48ωρο

 

Σε περίπτωση πιο βαριάς κάκωσης, ενδέχεται να απαιτηθεί η χρήση βακτηριών (πατερίτσες) για τις πρώτες ημέρες καθώς και ακινητοποίηση του άκρου με χρήση γυψονάρθηκα. Εκτός από τον κλασσικό γυψονάρθηκα, η χρήση νάρθηκα ποδοκνημικής τύπου μπότας μπορεί να προσφέρει ικανοποιητική ακινητοποίηση, ενώ έχει και το πλεονέκτημα της εύκολης αφαίρεσης ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η παγοκύστη.

Εικόνα 1: Νάρθηκας Ποδοκνημικής τύπου μπότας

 

Επόμενο βήμα, είναι η έναρξη φυσικοθεραπειών, ιδανικά το συντομότερο δυνατό από τον τραυματισμό, πάντα σε συννενόηση και υπό τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. Στόχος είναι η υποχώρηση του οιδήματος και της εκχύμωσης, η επανάκτηση τους εύρους κίνησης, ασκήσεις ενδυνάμωσης της ποδοκνημικής καθώς και ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας.

 

Η χειρουργική θεραπεία σπάνια χρειάζεται στην περίπτωση διαστρεμμάτων. Η αρθροσκοπική αποκατάσταση αποτελεί πλέον την μοναδική επιλογή, όταν η συντηρητική αντιμετώπιση είναι μη αποτελεσματική ή όταν υπάρχει πρόβλημα χρόνιας αστάθειας της ποδοκνημικής.

 

ΠΡΟΛΗΨΗ

 

Η καλύτερη όμως θεραπεία, είναι η πρόληψη.

Ο καλύτερος τρόπος για να προλάβουμε το διάστρεμμα είναι η διατήρηση καλού επιπέδου μυϊκής ισχύος, ευλυγισίας και ισορροπίας. Κάποια βασικά στοιχεία είναι:

 • Καλό ζέσταμα πριν την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δραστηριότητας ή σωματικής άσκησης

 • Μεγάλη προσοχή όταν βαδίζετε, τρέχετε ή εργάζεστε σε ανώμαλο έδαφος

 • Φορέστε παπούτσια κατάλληλα για τη δραστηριότητα που κάνετε

 • Αν αισθανθείτε ενόχληση/πόνο ελαττώστε την ένταση ή διακόψτε την άσκηση

 

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να σεβαστείτε το σώμα σας, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο στον τραυματισμό σας να ιαθεί πλήρως πριν την επανέναρξη οποιασδήποτε δραστηριότητας. Έτσι, μειώνεται η πιθανότητα υποτροπών, επανατραυματισμού αλλά και χρόνιων προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από έναν ίσως «αθώο» αρχικά τραυματισμό.

 

Βιβλιογραφία

 

 1. OrthoInfo. 2016. Sprained Ankle. [ONLINE] Available at: https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases–conditions/sprained-ankle. [Accessed 15 November 2020].
 2. WebMD. 2020. Sprained Ankle. [ONLINE] Available at: https://www.webmd.com/pain-management/ankle-sprain#1. [Accessed 15 November 2020].
 3. Harvard Health Publishing. 2019. Recovering from an ankle sprain. [ONLINE] Available at: https://www.health.harvard.edu/pain/recovering_from_an_ankle_sprain. [Accessed 15 November 2020].
 4. Mayo Clinic. 2019. Sprained Ankle. [ONLINE] Available at: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sprained-ankle/symptoms-causes/syc-20353225. [Accessed 15 November 2020].
 5. Pournaras, I., 2016. Orthopaedic Surgery. 1st ed. Broken Hill Publishers LTD.
 6. Lampiris, I., 2007. Orthopaedics & Traumatology. 2nd ed. Broken Hill Publishers LTD.

TrueMed-ForLivingMore

Κοινοποιήστε 

Βρείτε μας στο Facebook 

Και στο Instagram

Επικοινωνία
 Η ομάδα μας
Διαφημιστείτε στη truemed.gr
Όροι χρήσης
Προσωπικά δεδομένα
Copyright©Truemed
Για περισσότερη ζωή
Designed – Developed by Premiumweb.gr

 

© 2019 TrueMed Media. All rights reserved. Our website services, content, and products are for informational purposes only. TrueMed Media does not provide medical advice, diagnosis, or treatment.

+ posts

Αρθρογράφος

Όνομα: Κάρλα-Κριστίνα

Επώνυμο:Ραντουλέσκου

Επάγγελμα: Τελειόφοιτη Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Πρώην μέλος της Εθνικής Ομάδας Αεροβικής Γυμναστικής της Ελλάδας, απόφοιτη του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, πέρασα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Βρίσκομαι πλέον στο 5ο έτος της ιατρικής. Είμαι εκπαιδεύτρια BLS (Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης) από το 2017, μέλος του American College of Surgeons, ενώ έχω λάβει μέρος σε πολλά επιστημονικά συνέδρια εντός Ελλάδας παρουσιάζοντας εργασίες ποικίλης θεματολογίας.

Αγαπώ τον αθλητισμό, το διάβασμα, οτιδήποτε σχετίζεται με τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο και φυσικά την επιστήμη που επέλεξα να υπηρετήσω.

Επικοινωνία:

Email: ccradulescu@yahoo.gr

Social Media:

-Facebook: https://www.facebook.com/carla.radulescu/

-LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/carlaradulescu/

-Instagram: @carlito_90

Αριθμός άρθρων που έχει γράψει στην TrueMed: 7