Σκλήρυνση κατά πλάκας: Τι είναι, συμπτώματα, διάγνωση και αντιμετώπιση

 2-12-2020

 Νίκος Ρεκατσίνας

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ …

Το Νευρικό Σύστημα είναι το σύστημα που ρυθμίζει και ελέγχει την λειτουργία των οργάνων του ανθρώπινου σώματος, τις νοητικές του λειτουργίες και γενικότερα το καθίστα ικανό να ανταποκρίνεται σε όλες τις αλλαγές του εσωτερικού και του εξωτερικού του περιβάλλοντος. Απαρτίζεται από εξειδικευμένα κύτταρα, τους νευρώνες-λειτουργική μονάδα του νευρικού συστήματος – και από υποστηρικτικά κύτταρα τα οποία βρίσκονται σε στενή επαφή με τους νευρώνες χωρίς όμως δυνατότητα αγωγής πληροφοριών. Τα κύτταρα αυτά σχηματίζουν το έλυτρο της μυελίνης, ένα προστατευτικό περίβλημα που συμβάλει στην ακέραιη μετάδοση των νευρικών μηνυμάτων κατά μήκος του νευράξονα των νευρικών κυττάρων.

Κάθε νευρικό κύτταρο αποτελείται από 3 βασικά μέρη:

 • Το κυτταρικό σώμα. Περιέχει τον πυρήνα του κυττάρου και συνεπώς εκεί λαμβάνουν χώρα σημαντικές λειτουργίες, όπως η πρωτεινοσύνθεση.

 • Τους δενδρίτες. Μέσω αυτών λαμβάνονται μηνύματα από άλλα κύτταρα.

 • Το νευράξονα με τις νευρικές αποφυάδες στο τέλος. Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά μηνυμάτων από το νευρώνα σε άλλα κύτταρα μέσω ηλεκτροχημικών μηχανισμών.

Εικόνα 1: Αδρή ανατομία ενός νευρικού κυττάρου

Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το νευρικό σύστημα ανατομικά διαιρείται σε:

 1. Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ):Αποτελείται από τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό που καλύπτονται από 3 προστατευτικές μεμβράνες, τις μήνιγγες (σκληρά, χοριοειδής, υπαραχνοειδής) και εντοπίζονται στην κρανιακή κοιλότητα και στον σπονδυλικό σωλήνα αντίστοιχα.
 2. Περιφερικό Νευρικό Σύστημα (ΠΝΣ): Αποτελείται από τα κρανιακά νεύρα και τα νωτιαία νεύρα τα οποία άγουν πληροφορίες από (απαγωγά) και προς (προσαγωγά )το ΚΝΣ και από τα γάγγλια (αθροίσεις σωμάτων νευρικών κυττάρων εκτός του ΚΝΣ ).

ΟΡΙΣΜΟΣ

Η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) αποτελεί μία αυτοάνοση απομυελινωτική νόσο που χαρακτηρίζεται από χρόνια φλεγμονή και καταστροφή του προστατευτικού περιβλήματος της μυελίνης. Η βλάβη αυτή αφορά νευρώνες που βρίσκονται αποκλειστικά στο ΚΝΣ. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω παρατηρείται διαταραχή της μετάδοσης των νευρικών μηνυμάτων από τον εγκέφαλο προς το υπόλοιπο σώμα και το αντίστροφο. Οι βλάβες που επέρχονται μπορεί να είναι μόνιμες ή αναστρέψιμες σε άλλοτε άλλο βαθμό. Τα υπολείμματα που παραμένουν μετά από κάθε έξαρση της νόσου αθροίζονται και μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη αναπηρία.

Εικόνα 2: Απομυελινοποίηση

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Αποτελεί μια από τις πιο συχνές αιτίες μακροπρόθεσμης αναπηρίας των ενηλίκων. Προσβάλλει συνήθως νεαρά άτομα ηλικίας 20-40 ετών. Οι γυναίκες προσβάλλονται πιο συχνά από τους άνδρες σε αναλογία 3:1. Επιδημιολογικές μελέτες, τέλος, δείχνουν ότι ο επιπολασμός της νόσου αυξάνεται με την αυξανόμενη απόσταση από τον Ισημερινό.

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η αιτιοπαθογένεια της νόσου δεν είναι ακόμη πλήρως γνωστή .Θεωρείται ότι οφείλεται σε επίδραση ενός συνόλου περιβαλλοντικών, λοιμωδών και ανοσολογικών παραγόντων σε άτομα με γενετική προδιάθεση. Μελέτες συσχετίζουν τη ΣΚΠ με έλλειψη βιταμίνες D, την έκθεση στον ιό EpsteinBarr (EBV), το κάπνισμα και τη γενετική προδιάθεση (40% των ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση έχουν τύπο ιστοσυμβατότητας HLA – DR2, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα τα άτομα με HLA – DR2 θα αναπτύξουν ΣΚΠ) .Η ΣΚΠ χαρακτηρίζεται από “λανθασμένη” ενεργοποίηση του ανοσολογικού μηχανισμού (Τ-λεμφοκύτταρα ,Β-λεμφοκύτταρα ,μακροφάγα ,συμπλήρωμα, αντίσωματα, κυτταροκίνες ,κ.α.) έναντι της μυελίνης .Αυτή η αυτοάνοση καταστροφή της μυελίνης προκαλεί αντιδραστική τοπική γλοίωση, αξονική βλάβη ,και νευρωνική εκφύλιση με αποτέλεσμα την επιβράδυνση ή την πλήρη διακοπή της αγωγιμότητας των νευρικών κυττάρων και την εμφάνιση συμπτωμάτων.

 

 

ΜΟΡΦΕΣ ΣΚΠ

Κλινικά μεμονωμένο σύνδρομο

Αποτελεί το πρώτο επεισόδιο νευρολογικών συμπτωμάτων που οφείλεται στην απομυελινοποιήση στο ΚΝΣ .Έχει διάρκεια τουλάχιστον 24 ωρών αλλά τα άτομα που το βιώνουν μπορεί να μην αναπτύξουν τελικά ΣΚΠ.

Μορφή με εξάρσεις και υφέσεις (85% των περιπτώσεων )

Μεταξύ των υποτροπών υπάρχει επιδείνωση της συμπτωματολογίας.

Πρωτοπαθώς προϊούσα μορφή (10% των περιπτώσεων )

Χαρακτηρίζεται από βαθμιαία πρόοδο της αναπηρίας από την έναρξη των κλινικών εκδηλώσεων

Δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή

Χαρακτηρίζεται από βαθμιαία προοδευτική πορεία της αναπηρίας ύστερα από ένα αρχικό στάδιο εξάρσεων και υφέσεων

Προϊούσα με επικαθήμενες υποτροπές μορφή

Στην αρχική προϊούσα νόσο προστίθενται οξείες υποτροπές, σπάνια μορφή

 

Εικόνα 3: Μορφές της ΣΚΠ οπού στον οριζόντιο άξονα αναγράφεται ο χρόνος και στον κάθετο η εξέλιξη των συμπτωμάτων. Από πάνω προς τα κάτω είναι οι εξής μορφές: α) Προϊούσα με επικαθήμενες υποτροπές μορφή β) Δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή γ) Πρωτοπαθώς προϊούσα μορφή δ) Υποτροπιάζουσα ή διαλείπουσα μορφή

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η Σκλήρυνση Κατά Πλακάς παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων που καθορίζονται από την περιοχή του ΚΝΣ που έχει προσβληθεί καθώς και από την έκταση της βλάβης. Ορισμένα από τα πολυάριθμα συμπτώματα της νόσου παρουσιάζονται παρακάτω.

Διαταραχές αισθητικότητας: παραισθησίες (μουδιάσματα, τσιμπήματα, αίσθημα καύσους αίσθημα διόδου ηλεκτρικού ρεύματος κατά μήκος της ράχης ή των άκρων κατά την κάμψη του αυχένα – σημείο Lhermitte, διαταραχές πόνου ή θερμοκρασίας ), ελαττωμένη αίσθηση της θέσης των μελών στο χώρο.

Κινητικές διαταραχές: Διαταραχή βάδισης, αδυναμία άκρων, κινητικός τρόμος

Οφθαλμικές διαταραχές: Οπτική νευρίτιδα με απώλεια της όρασης, διπλωπία

Ορθοκυστικές διαταραχές: δυσκοιλιότητα, διάρροια, συχνοουρία, ακράτεια

Άλλα συμπτώματα: Αταξία, ασυνέργεια, δυσαρθρία, διαπυρηνική οφθαλμοπληγία, κατάθλιψη, ζάλη, βαρηκοΐα, παράλυση 6ου κρανιακού νεύρου, μειωμένη libido, νυσταγμός.

Ορισμένα από τα παραπάνω συμπτώματα είναι συχνά κατά την έναρξη της νόσου όπως, η διαταραχή βάδισης, οι παραισθησίες, η αδυναμία των άκρων, η ασυνέργεια και η οπτική νευρίτιδα ,η οποία μπορεί να αποτελέσει προεξάρχον σύμπτωμα αρκετά χρόνια πριν την κλινική διάγνωση της νόσου. Μετά το πρώτο επεισόδιο μπορεί να υπάρξει διάστημα μηνών ή ετών, ανάλογα τη μορφή της νόσου, χωρίς την παρουσία νευρολογικών συμπτωμάτων. Στη συνέχεια είναι πιθανόν να εκδηλωθούν καινούργια συμπτώματα ή να επανεμφανιστούν τα αρχικά. Ορισμένοι παράγοντες υπεύθυνοι για τις υποτροπές είναι ο τοκετός, οι λοιμώξεις και η άνοδος της θερμοκρασίας του σώματος.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Δεν υπάρχει ειδική δοκιμασία για τη συγκεκριμένη νόσο αλλά η διάγνωση τίθεται μέσω ενός συνόλου κλινικών ,εργαστηριακών και απεικονιστικών ευρημάτων. Η διαγνωστική προσπέλαση είναι η εξής:

Ιστορικό και φυσική εξέτασηλεπτομερής καταγραφή ιστορικού και εξονυχιστική νευρολογική εξέταση.

Οσφυονωτιαία παρακέντηση (ΟΝΠ): το εγκεφαλονωτιαίο υγρό είναι συνήθως παθολογικό, με ήπια αυξημένο αριθμό λεμφοκυττάρων ή επιπέδων πρωτεΐνης. Στην ηλεκτροφόρηση του ΕΝΥ ανευρίσκονται IgG αυτοαντισώματα στο 90% των ασθενών (ολιγοκλωνικές ζώνες ).

Προκλητά οπτικά, ακουστικά και σωματοαισθητικά δυναμικά .

Μαγνητικη τομογραφία(MRI) εγκεφάλου (και νωτιαίου μυελού): στις περισσότερες περιπτώσεις αναδεικνύονται αλλοιώσεις σε χαρακτηριστικές ,για τη νόσο ,περιοχές του ΚΝΣ .

 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα ριζική αιτιολογική θεραπεία της νόσου .Έτσι η φαρέτρα για την αντιμετώπιση της περιορίζεται στην αντιμετώπιση των οξέων υποτροπών (π.χ. με τη χορήγηση μεθυλπρεδνιζολόνης), στην πρόληψη των υπότροπων και στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου με τη χορήγηση ανοσοκατασταλτικών – ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων (πχ ιντερφερόνη ,αζαθειοπρίνη ) και στην συμπτωματική αντιμετώπιση (σπασμολυτικά-μυοχαλαρωτικά, φυσικοθεραπέια, καθετηριασμός ουροδόχου κύστης ). Τέλος εξίσου σημαντική με τα προηγούμενα αποτελεί η ψυχολογική και κοινωνικοοικονομική υποστήριξη αυτών των ανθρώπων από ειδικούς επαγγελματίες υγείας, ειδικούς φορείς και από το οικογενειακό και το φιλικό περιβάλλον τους.

 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Η πρόγνωση της νόσου εξαρτάται από την μορφή της. Προσδοκάται τουλάχιστον μερική αποκατάσταση ύστερα από ένα οξύ επεισόδιο άλλα δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα υπάρξει ξανά υποτροπή. Ευνοϊκότερη πρόγνωση τείνουν να έχουν το γυναικείο φύλο ,οι ασθενείς με ηλικία έναρξης της νόσου πριν από τα 40 έτη και αυτοί που είχαν ως αρχικά συμπτώματα διαταραχές της αισθητικότητας και οπτικές διαταραχές χωρίς δυσλειτουργία της παρεγκεφαλίδας ή του πυραμυδικού συστήματος. Αν και υπάρχει πιθανότητα τελικά να εγκατασταθεί μια κάποιου βαθμού αναπηρία ,περίπου οι μισοί ασθενείς παρουσιάζουν μόνο ήπια ή μέτρια διαταραχή της λειτουργικότητας τους ύστερα από μια 10ετια από την έναρξη των συμπτωμάτων.

Ας ελπίσουμε ότι τα επόμενα χρόνια με την πρόοδο της επιστήμης θα αποτελεί και αυτή απλώς μια χρόνια νόσο χωρίς σημαντική επίπτωση στη λειτουργικότητα του ασθενούς !

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

 1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ” (9Η ΕΚΔ.),MICHAEL J. AMINOFF , DAVID A. GREENBERG , ROGER P. SIMON
 2. DAVIDSONS ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ” 21Η ΈΚΔΟΣΗ, 4Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΈΚΔΟΣΗ,NICKI R. COLLEDGE, BRIAN R. WALKER, STUART H. RALSTON
 3. ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ‘ΕΓΧΡΩΜΟ ‘ΑΤΛΑΝΤΑ” ,ROSS MICHAEL H.
 4. WHAT IS A NEURON?” DR ALAN WOODRUFF, THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND ,QUEENSLAND BRAIN INSTITUTE
 5. NEURON DIAGRAM AND TYPES” ASK A BIOLOGIST ,ARIZONA STATE UNIVERSITY
 6. ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ” ,ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΩΡΗΣ ,ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
 7. MULTIPLE SCLEROSIS” BY MAYO CLINIC STAFF
 8. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Ή ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ” , ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 9. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ– ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ
 10. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ
 11. TYPES OF MS” NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY

TrueMed-ForLivingMore

Κοινοποιήστε 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΘΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (ΟΔΟΣ)”

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΘΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (ΟΔΟΣ)”

Πρόκειται για πρόγραμμα ασύγχρονης εκπαίδευσης 450 ωρών, το οποίο θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Συνημμένα μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο του προγράμματος.

Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram

| Επικοινωνία | Η ομάδα μας | Διαφημιστείτε στη truemed.gr|  | Όροι χρήσης | Προσωπικά δεδομένα | Copyright©Truemed | |Για περισσότερη ζωή |
Designed – Developed by Premiumweb.gr

 

© 2019 TrueMed Media. All rights reserved. Our website services, content, and products are for informational purposes only. TrueMed Media does not provide medical advice, diagnosis, or treatment.

Σκλήρυνση κατά πλάκας: Τι είναι, συμπτώματα, διάγνωση και αντιμετώπιση

 2-12-2020

 Νίκος Ρεκατσίνας

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ …

Το Νευρικό Σύστημα είναι το σύστημα που ρυθμίζει και ελέγχει την λειτουργία των οργάνων του ανθρώπινου σώματος, τις νοητικές του λειτουργίες και γενικότερα το καθίστα ικανό να ανταποκρίνεται σε όλες τις αλλαγές του εσωτερικού και του εξωτερικού του περιβάλλοντος. Απαρτίζεται από εξειδικευμένα κύτταρα, τους νευρώνες-λειτουργική μονάδα του νευρικού συστήματος – και από υποστηρικτικά κύτταρα τα οποία βρίσκονται σε στενή επαφή με τους νευρώνες χωρίς όμως δυνατότητα αγωγής πληροφοριών. Τα κύτταρα αυτά σχηματίζουν το έλυτρο της μυελίνης, ένα προστατευτικό περίβλημα που συμβάλει στην ακέραιη μετάδοση των νευρικών μηνυμάτων κατά μήκος του νευράξονα των νευρικών κυττάρων.

Κάθε νευρικό κύτταρο αποτελείται από 3 βασικά μέρη:

 • Το κυτταρικό σώμα. Περιέχει τον πυρήνα του κυττάρου και συνεπώς εκεί λαμβάνουν χώρα σημαντικές λειτουργίες, όπως η πρωτεινοσύνθεση.

 • Τους δενδρίτες. Μέσω αυτών λαμβάνονται μηνύματα από άλλα κύτταρα.

 • Το νευράξονα με τις νευρικές αποφυάδες στο τέλος. Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά μηνυμάτων από το νευρώνα σε άλλα κύτταρα μέσω ηλεκτροχημικών μηχανισμών.

Εικόνα 1: Αδρή ανατομία ενός νευρικού κυττάρου

Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το νευρικό σύστημα ανατομικά διαιρείται σε:

 1. Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ):Αποτελείται από τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό που καλύπτονται από 3 προστατευτικές μεμβράνες, τις μήνιγγες (σκληρά, χοριοειδής, υπαραχνοειδής) και εντοπίζονται στην κρανιακή κοιλότητα και στον σπονδυλικό σωλήνα αντίστοιχα.
 2. Περιφερικό Νευρικό Σύστημα (ΠΝΣ): Αποτελείται από τα κρανιακά νεύρα και τα νωτιαία νεύρα τα οποία άγουν πληροφορίες από (απαγωγά) και προς (προσαγωγά )το ΚΝΣ και από τα γάγγλια (αθροίσεις σωμάτων νευρικών κυττάρων εκτός του ΚΝΣ ).

ΟΡΙΣΜΟΣ

Η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) αποτελεί μία αυτοάνοση απομυελινωτική νόσο που χαρακτηρίζεται από χρόνια φλεγμονή και καταστροφή του προστατευτικού περιβλήματος της μυελίνης. Η βλάβη αυτή αφορά νευρώνες που βρίσκονται αποκλειστικά στο ΚΝΣ. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω παρατηρείται διαταραχή της μετάδοσης των νευρικών μηνυμάτων από τον εγκέφαλο προς το υπόλοιπο σώμα και το αντίστροφο. Οι βλάβες που επέρχονται μπορεί να είναι μόνιμες ή αναστρέψιμες σε άλλοτε άλλο βαθμό. Τα υπολείμματα που παραμένουν μετά από κάθε έξαρση της νόσου αθροίζονται και μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη αναπηρία.

Εικόνα 2: Απομυελινοποίηση

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Αποτελεί μια από τις πιο συχνές αιτίες μακροπρόθεσμης αναπηρίας των ενηλίκων. Προσβάλλει συνήθως νεαρά άτομα ηλικίας 20-40 ετών. Οι γυναίκες προσβάλλονται πιο συχνά από τους άνδρες σε αναλογία 3:1. Επιδημιολογικές μελέτες ,τέλος ,δείχνουν ότι ο επιπολασμός της νόσου αυξάνεται με την αυξανόμενη απόσταση από τον Ισημερινό.

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η αιτιοπαθογένεια της νόσου δεν είναι ακόμη πλήρως γνωστή .Θεωρείται ότι οφείλεται σε επίδραση ενός συνόλου περιβαλλοντικών, λοιμωδών και ανοσολογικών παραγόντων σε άτομα με γενετική προδιάθεση. Μελέτες συσχετίζουν τη ΣΚΠ με έλλειψη βιταμίνες D, την έκθεση στον ιό EpsteinBarr (EBV), το κάπνισμα και τη γενετική προδιάθεση (40% των ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση έχουν τύπο ιστοσυμβατότητας HLA – DR2, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα τα άτομα με HLA – DR2 θα αναπτύξουν ΣΚΠ) .Η ΣΚΠ χαρακτηρίζεται από “λανθασμένη” ενεργοποίηση του ανοσολογικού μηχανισμού (Τ-λεμφοκύτταρα ,Β-λεμφοκύτταρα ,μακροφάγα ,συμπλήρωμα, αντίσωματα, κυτταροκίνες ,κ.α.) έναντι της μυελίνης .Αυτή η αυτοάνοση καταστροφή της μυελίνης προκαλεί αντιδραστική τοπική γλοίωση, αξονική βλάβη ,και νευρωνική εκφύλιση με αποτέλεσμα την επιβράδυνση ή την πλήρη διακοπή της αγωγιμότητας των νευρικών κυττάρων και την εμφάνιση συμπτωμάτων.

 

 

ΜΟΡΦΕΣ ΣΚΠ

Κλινικά μεμονωμένο σύνδρομο

Αποτελεί το πρώτο επεισόδιο νευρολογικών συμπτωμάτων που οφείλεται στην απομυελινοποιήση στο ΚΝΣ .Έχει διάρκεια τουλάχιστον 24 ωρών αλλά τα άτομα που το βιώνουν μπορεί να μην αναπτύξουν τελικά ΣΚΠ.

Μορφή με εξάρσεις και υφέσεις (85% των περιπτώσεων )

Μεταξύ των υποτροπών υπάρχει επιδείνωση της συμπτωματολογίας.

Πρωτοπαθώς προϊούσα μορφή (10% των περιπτώσεων )

Χαρακτηρίζεται από βαθμιαία πρόοδο της αναπηρίας από την έναρξη των κλινικών εκδηλώσεων

Δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή

Χαρακτηρίζεται από βαθμιαία προοδευτική πορεία της αναπηρίας ύστερα από ένα αρχικό στάδιο εξάρσεων και υφέσεων

Προϊούσα με επικαθήμενες υποτροπές μορφή

Στην αρχική προϊούσα νόσο προστίθενται οξείες υποτροπές, σπάνια μορφή

 

Εικόνα 3: Μορφές της ΣΚΠ οπού στον οριζόντιο άξονα αναγράφεται ο χρόνος και στον κάθετο η εξέλιξη των συμπτωμάτων. Από πάνω προς τα κάτω είναι οι εξής μορφές: α) Προϊούσα με επικαθήμενες υποτροπές μορφή β) Δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή γ) Πρωτοπαθώς προϊούσα μορφή δ) Υποτροπιάζουσα ή διαλείπουσα μορφή

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η Σκλήρυνση Κατά Πλακάς παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων που καθορίζονται από την περιοχή του ΚΝΣ που έχει προσβληθεί καθώς και από την έκταση της βλάβης. Ορισμένα από τα πολυάριθμα συμπτώματα της νόσου παρουσιάζονται παρακάτω.

Διαταραχές αισθητικότητας: παραισθησίες (μουδιάσματα, τσιμπήματα, αίσθημα καύσους αίσθημα διόδου ηλεκτρικού ρεύματος κατά μήκος της ράχης ή των άκρων κατά την κάμψη του αυχένα – σημείο Lhermitte, διαταραχές πόνου ή θερμοκρασίας ), ελαττωμένη αίσθηση της θέσης των μελών στο χώρο.

Κινητικές διαταραχές: Διαταραχή βάδισης, αδυναμία άκρων, κινητικός τρόμος

Οφθαλμικές διαταραχές: Οπτική νευρίτιδα με απώλεια της όρασης, διπλωπία

Ορθοκυστικές διαταραχές: δυσκοιλιότητα, διάρροια, συχνοουρία, ακράτεια

Άλλα συμπτώματα: Αταξία, ασυνέργεια, δυσαρθρία, διαπυρηνική οφθαλμοπληγία, κατάθλιψη, ζάλη, βαρηκοΐα, παράλυση 6ου κρανιακού νεύρου, μειωμένη libido, νυσταγμός.

Ορισμένα από τα παραπάνω συμπτώματα είναι συχνά κατά την έναρξη της νόσου όπως, η διαταραχή βάδισης, οι παραισθησίες, η αδυναμία των άκρων, η ασυνέργεια και η οπτική νευρίτιδα ,η οποία μπορεί να αποτελέσει προεξάρχον σύμπτωμα αρκετά χρόνια πριν την κλινική διάγνωση της νόσου. Μετά το πρώτο επεισόδιο μπορεί να υπάρξει διάστημα μηνών ή ετών, ανάλογα τη μορφή της νόσου, χωρίς την παρουσία νευρολογικών συμπτωμάτων. Στη συνέχεια είναι πιθανόν να εκδηλωθούν καινούργια συμπτώματα ή να επανεμφανιστούν τα αρχικά. Ορισμένοι παράγοντες υπεύθυνοι για τις υποτροπές είναι ο τοκετός, οι λοιμώξεις και η άνοδος της θερμοκρασίας του σώματος.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Δεν υπάρχει ειδική δοκιμασία για τη συγκεκριμένη νόσο αλλά η διάγνωση τίθεται μέσω ενός συνόλου κλινικών ,εργαστηριακών και απεικονιστικών ευρημάτων. Η διαγνωστική προσπέλαση είναι η εξής:

Ιστορικό και φυσική εξέτασηλεπτομερής καταγραφή ιστορικού και εξονυχιστική νευρολογική εξέταση.

Οσφυονωτιαία παρακέντηση (ΟΝΠ): το εγκεφαλονωτιαίο υγρό είναι συνήθως παθολογικό, με ήπια αυξημένο αριθμό λεμφοκυττάρων ή επιπέδων πρωτεΐνης. Στην ηλεκτροφόρηση του ΕΝΥ ανευρίσκονται IgG αυτοαντισώματα στο 90% των ασθενών (ολιγοκλωνικές ζώνες ).

Προκλητά οπτικά, ακουστικά και σωματοαισθητικά δυναμικά.

Μαγνητικη τομογραφία(MRI) εγκεφάλου (και νωτιαίου μυελού): στις περισσότερες περιπτώσεις αναδεικνύονται αλλοιώσεις σε χαρακτηριστικές ,για τη νόσο ,περιοχές του ΚΝΣ .

 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα ριζική αιτιολογική θεραπεία της νόσου .Έτσι η φαρέτρα για την αντιμετώπιση της περιορίζεται στην αντιμετώπιση των οξέων υποτροπών (π.χ. με τη χορήγηση μεθυλπρεδνιζολόνης), στην πρόληψη των υπότροπων και στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου με τη χορήγηση ανοσοκατασταλτικών – ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων (πχ ιντερφερόνη ,αζαθειοπρίνη ) και στην συμπτωματική αντιμετώπιση (σπασμολυτικά-μυοχαλαρωτικά, φυσικοθεραπέια, καθετηριασμός ουροδόχου κύστης ). Τέλος εξίσου σημαντική με τα προηγούμενα αποτελεί η ψυχολογική και κοινωνικοοικονομική υποστήριξη αυτών των ανθρώπων από ειδικούς επαγγελματίες υγείας, ειδικούς φορείς και από το οικογενειακό και το φιλικό περιβάλλον τους.

 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Η πρόγνωση της νόσου εξαρτάται από την μορφή της. Προσδοκάται τουλάχιστον μερική αποκατάσταση ύστερα από ένα οξύ επεισόδιο άλλα δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα υπάρξει ξανά υποτροπή. Ευνοϊκότερη πρόγνωση τείνουν να έχουν το γυναικείο φύλο ,οι ασθενείς με ηλικία έναρξης της νόσου πριν από τα 40 έτη και αυτοί που είχαν ως αρχικά συμπτώματα διαταραχές της αισθητικότητας και οπτικές διαταραχές χωρίς δυσλειτουργία της παρεγκεφαλίδας ή του πυραμυδικού συστήματος. Αν και υπάρχει πιθανότητα τελικά να εγκατασταθεί μια κάποιου βαθμού αναπηρία ,περίπου οι μισοί ασθενείς παρουσιάζουν μόνο ήπια ή μέτρια διαταραχή της λειτουργικότητας τους ύστερα από μια 10ετια από την έναρξη των συμπτωμάτων.

Ας ελπίσουμε ότι τα επόμενα χρόνια με την πρόοδο της επιστήμης θα αποτελεί και αυτή απλώς μια χρόνια νόσο χωρίς σημαντική επίπτωση στη λειτουργικότητα του ασθενούς !

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

 1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ” (9Η ΕΚΔ.),MICHAEL J. AMINOFF , DAVID A. GREENBERG , ROGER P. SIMON
 2. DAVIDSONS ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ” 21Η ΈΚΔΟΣΗ, 4Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΈΚΔΟΣΗ,NICKI R. COLLEDGE, BRIAN R. WALKER, STUART H. RALSTON
 3. ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ‘ΕΓΧΡΩΜΟ ‘ΑΤΛΑΝΤΑ” ,ROSS MICHAEL H.
 4. WHAT IS A NEURON?” DR ALAN WOODRUFF, THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND ,QUEENSLAND BRAIN INSTITUTE
 5. NEURON DIAGRAM AND TYPES” ASK A BIOLOGIST ,ARIZONA STATE UNIVERSITY
 6. ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ” ,ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΩΡΗΣ ,ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
 7. MULTIPLE SCLEROSIS” BY MAYO CLINIC STAFF
 8. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Ή ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ” , ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 9. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ– ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ
 10. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ
 11. TYPES OF MS” NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY

TrueMed-ForLivingMore

Κοινοποιήστε 

Βρείτε μας στο Facebook 

Και στο Instagram

Επικοινωνία
 Η ομάδα μας
Διαφημιστείτε στη truemed.gr
Όροι χρήσης
Προσωπικά δεδομένα
Copyright©Truemed
Για περισσότερη ζωή
Designed – Developed by Premiumweb.gr

 

© 2019 TrueMed Media. All rights reserved. Our website services, content, and products are for informational purposes only. TrueMed Media does not provide medical advice, diagnosis, or treatment.

+ posts

Το μέλος αυτό έχει μπει στην ομάδα της TrueMed, αλλά ακόμα δεν εχει συνεισφέρει κάποιο άρθρο στην σελίδα μας.